Resultatexempel

Skatteverkets internationella verksamhet

Uppdaterad: 18 juni 2014

Skatteverkets avdelning Office for International Projects handlägger utvecklingsprojekt i många olika länder.

De flesta projekt drivs som institutionssamarbete, vilket innebär att två likartade institutioner eller myndigheter utbyter erfarenheter och samarbetar inom olika områden. Skatteverket använder sig enbart av experter från det egna verket.

Den här typen av institutionellt samarbete startade redan på 1980-talet då verket samarbetade med Tanzania, Zimbabwe och Vietnam. Nyligen har Skatteverket avslutat ett tioårigt samarbete med Sydafrika. De båda skattemyndigheterna i Sydafrika och Sverige diskuterar dock någon form av fortsatt samarbete.

I Europa har Skatteverket utvecklingsprojekt med bland annat Albanien och Kosovo, och i Sydostasien med Filippinerna och Laos. Skatteverket fungerar också som rådgivare i ett projekt i Moçambique. Dessutom håller OIP och Skattemyndigheten i Botswana på att utarbeta ett treårigt projektförslag med start i september 2009. Skatteverket är även involverat i utvecklingsprojekt finansierade av EU och Världsbanken.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän