Resultatexempel

Samarbetet mellan svenska Skatteverket och indonesiska Skattemyndigheten

Uppdaterad: 18 juni 2014

Syftet med det här institutionella samarbetet är att stärka och utveckla skatteadministrationen i Indonesien. Målet är att stärka kapaciteten hos indonesiska Skattemyndigheten att formulera policy och strategier inom bland annat skattekontroll.

Dessutom arbetar indonesiska Skattemyndigheten nu med information till allmänheten om skattesystemet och med förbättrad service för skattebetalare – allt för att öka människors förståelse och därmed förhoppningsvis också öka den frivilliga inbetalningen och undvika skatteflykt.

Metoderna för samarbetet är framför allt workshops, där svenska skatteexperter diskuterar och samarbetar med indonesiska counterparts. Andra viktiga delar av samarbetet är utbildning av anställda (även utbildning av utbildare) samt studiebesök till svenska Skatteverket.

Den totala budgeten för samarbetet är 6,1 miljoner kronor och löper över knappt två år fram till juni 2009.

Ett av grundproblemen med skattesystemet i Indonesien är att skattebasen är mycket liten. 220 miljoner människor bor i Indonesien men bara drygt 3 miljoner människor var registrerade som skattebetalare 2004. Av dem var det då bara 1,5 miljoner indoneser som aktivt betalade skatt.

De senaste åren har dock antalet registrerade skattebetalare ökat markant och i slutet av 2008 var cirka 10 miljoner skattebetalare registrerade. Trots att de flesta människor i Indonesien tjänar väldigt lite och inte kan betala någon skatt, finns det en stor medel- och överklass som skulle kunna bidra med ytterligare skatteintäkter.

I korthet består projektet av fyra delar: 

1)     Revisionsmodeller och revisionsprogram

Genom workshops och seminarier diskuteras styrning och ledning i det operativa revisionsarbetet, samt urval och avgränsningar för revisionerna. Svenska skatteexperter utbildar anställda inom den indonesiska Skattemyndigheten, så att de själv kan fortsätta utbilda andra anställda.

2)     Nationell plan – Samspel mellan huvudkontoret och regioner

Syftet är att öka koordineringen mellan huvudkontoret och de regionala kontoren. Målet är ett samarbete där styrningen kommer från centralt håll men där regionernas lokalkännedom kommer till nytta. Diskussionerna och kurserna har handlat om erfarenheter både från Sverige och EU.

3)     Användning av datorverktyg vid revisioner

Stora och medelstora företag har idag datoriserade redovisningssystem och det Indonesiska Skattemyndigheten har sedan tidigare haft tillgång till ett sådant datorverktyg. Svenska ADB-revisiorer har hittills vidareutbildat 25 personer för att kunna använda verktyget på ett bättre sätt och för att de ska kunna utbilda personal runt om i landet.

De har också introducerat ett verktyg som ska kunna användas av samtliga revisorer i samband med skattekontroll. Genom att använda datoriserade verktyg i revisionsarbetet blir revisionen mer effektiv och resurssparande, men det kan också bidra till minskad korruption.

4)     Kontantekonomi

De svenska experterna diskuterar statens möjligheter att reglera skatter och inkomster från den informella ekonomin. Här finns levande exempel från svenska Skatteverket som också är inne i en utvecklingsfas där man prövar olika metoder för att kunna reglera kontantbranschen.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän