Nurdin och Arfan framför organisationen Jatams kontor på ön Sulawesi i Indoensien. Jatam har hjälpt deras byar att stå upp för sina rättigheter gentemot gruvföretagen som arbetar i området. Jatam är en av 27 organisationer som får stöd från UNDP genom LEAD-projektet.  LEAD står för Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged – det vill säga, Rättssäkerhet och juridiskt stöd för utsatta och fattiga.

Nurdin och Arfan framför organisationen Jatams kontor på ön Sulawesi i Indoensien. Här har de fått utbildning och kurage för att kämpa för sina rättigheter.

Foto: Eva Atterlöv-Frisell/Sida

resultatexempel

Byar står upp för sina rättigheter mot gruvföretag

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Tillgången till rättsligt stöd är en viktig hörnsten i kampen för att minska fattigdomen. På ön Sulawesi i Indonesien arbetar UNDP för att öka tillgången till rättshjälp, och ge utbildning till fattiga och andra utsatta grupper.

-Gruvföretagen kom till vår by Hion första gången 2004. De lovade oss fri sjukvård, utbildning till alla och kompensation för den mark där företaget skulle utvinna nickel. Vid den tiden var vår by full av grönska och vilda djur och vi hade många odlingar, berättar Arfan, en stolt man i 40-årsåldern.

Han och Nurdin från grannbyn har rest 14 timmar med buss för att kunna berätta sina historier. Arfan fortsätter:

-Så fort de började utvinningen kom problemen. Våra vägar förstördes av deras tunga lastbilar, luften förorenades och ingenting hände med löftena om sjukvård och kompensation. Nu har företaget utvunnit 20 000 ton nickel, fortsätter Arfan.

För att få hjälp vände sig Arfan och de andra i byn till organisationen Jatam, som stöttat med utbildning i rättsfrågor, kunskap om människors rättigheter och provtagning för eventuella föroreningar.

-Jatam gav oss kurage och motivation för att kämpa för vår sak. Tillsammans med andra byar som utsatts för samma sak har vi nu bildat ett Network for Mining Advocacy, avslutar Arfan.

Nurdins by Tumean hotas av precis samma scenario eftersom ett gruvföretag är på väg till deras by för att ta prover.

-Vi vill gärna ha utbildning och träning innan utgrävningarna börjar så att vi har en chans att försvara vår by, säger han.

Jatams utbildningar har gett byarna en möjlighet att kräva sina rättigheter gentemot gruvföretagen. Jatam är en av 27 organisationer som får stöd från UNDP genom LEAD-projektet.

LEAD står för Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged – det vill säga, Rättssäkerhet och juridiskt stöd för utsatta och fattiga.

Projektet arbetar i första hand med organisationer på ön Sulawesi som är extra utsatt på grund av gamla konflikter mellan kristna och muslimer. Här finns också stora naturrikedomar som attraherar både lokala och internationella företag.

Sulawesis många fattiga människor har ofta svårt att få tillgång till en rättvis och oberoende juridisk hjälp. De stoppas ofta av diskriminering och korruption, men också av förseningar inom det formella juridiska systemet.

Tillgången till rättsligt stöd är en viktig hörnsten i kampen för att minska fattigdomen. LEADs mål är att öka tillgången, och ge utbildning och kunskap till fattiga och andra utsatta grupper. Sida är en av de största givare till LEAD projektet med cirka 30 miljoner fram till och med 2010.

Thomas Crick är projektansvarig på UNDP i Jakarta och hoppas kunna utvidga LEAD projektet till flera delar av Indonesien:

-Det är viktigt att komma ihåg att rättvisa kan ske på olika sätt. Det är inte alltid möjligt att gå genom det officiella rättsliga systemet men då finns andra informella system att vända sig till. Det viktiga är att människorna från byarna upplever att rättvisa har uppnåtts.

Projektet arbetar också med Indonesiens Planeringsministerium, Bappenas, för att ta fram en nationell strategi för Access to Justice. På så sätt kan detta bli en modell för andra delar av landet och öka möjligheten för utsatta grupper att få en bättre tillgång till rättssystemet.

I byn Hion har Arfan och hans grannar lyckats åstadkomma ett stopp i gruvbrytningen. Ingen vet ännu hur länge stoppet kommer vara men även om gruvföretaget kommer tillbaka finns det en större kunskap i byn.

-Vi är fortfarande oroliga inför framtiden men vi har ett bättre självförtroende nu och vet vilka rättigheter vi har, avslutar Arfan.


 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän