Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra program och projekt i Indonesien och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Sidas stöd till Raoul Wallenberg-institutets arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter i Indonesiens fängelser har gett goda resultat. Synen på ...
  • I ett samarbetsprojekt mellan städerna Borås i Sverige och Palu på ön Sulawesi i Indonesien förvandlas avfall till viktiga resurser. Människorna som bor och ...
  • I januari 2013 drabbades Indonesiens huvudstad Jakarta av den värsta översvämningen på tio år. 50 000 människor evakuerades och ett 20-tal dog. Eftersom ...
  • Avfall från fruktmarknaden i Yogyakarta blir till elektricitet i en pilotanläggning för biogas. Arbetet är ett gott exempel på hur aktörssamverkan kan fungera. ...
  • Tillgången till rättsligt stöd är en viktig hörnsten i kampen för att minska fattigdomen. På ön Sulawesi i Indonesien arbetar UNDP för att öka tillgången till ...
  • Aceh-provinsen i Indonesien drabbades mycket hårt av jordskalvet och tsunamin i december 2004. Hundratusentals döda och ett stort antal hemlösa har krävt ett ...
  • Ett rättvist skattesystem är en av de viktigaste vägarna för att förbättra ett lands ekonomi. Svenska skatteexperter stödjer det indonesiska Skatteverket i ...
  • Radio Republik Indonesia var regeringens megafon i 32 år. Sedan några år tillbaka arbetar kanalen nu istället efter public service principer om opartiskhet och ...