Fotograf Toxics Link

Organisationen Toxics Link arbetar bland annat med att upplysa om farorna med gifterna.

En ung man försörjer sig på att återvinna elektroniskt avfall. När han bränner avfallet frigörs gifter som är farliga för miljön och hans hälsa. Organisationen Toxics Link arbetar bland annat med att upplysa om farorna med gifterna.

Fotograf Toxics Link

En ung man försörjer sig på att återvinna elektroniskt avfall. När han bränner avfallet frigörs gifter som är farliga för miljön och hans hälsa. 

Lyckat påverkansarbete för hållbar utveckling

Uppdaterad: 24 oktober 2014

Sidas stöd till den indiska miljöorganisationen Toxics Link har bidragit till ökad medvetenhet och bättre hantering av elektroniskt avfall och av gifter som kvicksilver. Organisationens påverkansarbete har nått stora framgångar, och den har även blivit en viktig representant för ekonomier i utveckling inom det globala arbetet för hållbar utveckling.

Toxics Link är en miljöorganisation i Indien som arbetar för strängare lagstiftning och ökad kunskap hos allmänheten kring frågor som rör farorna med de stora mängder kemikalier och gifter som omger oss. Sida har stött organisationen sedan 2002, men avslutar nu stödet eftersom Sveriges utvecklingssamarbete med Indien fasas ut.

Resultatet av stödet är en framgångssaga. Thomas Alvtegen har utvärderat Sidas samarbete med Toxics Link:

– Toxics Link är en relativt liten organisation som trots det har haft ett stort inflytande över utvecklingen av miljöpolitiken och genomförandet av modeller för avfallshantering i Indien. Deras framgångar är ett resultat av att de har lyckats kombinera aktivism med ett effektivt påverkansarbete.

Åsa Heijne, tidigare biståndsråd på Sveriges ambassad i New Delhi som haft mycket kontakt med Toxics Link, håller med:

– Toxics Link är en nischad organisation som arbetar med frågor som få andra organisationer i Indien arbetar med. Det har gjort att de haft möjlighet att inte bara att påverka existerande politik, utan också att själva sätta agendan och föra upp nya frågor.

Strategiskt arbete med kommunikation

För att nå framgång i arbete med miljöpolitik och för en hållbar utveckling måste man arbeta långsiktigt och för att förändra både attityder och politik. Det är tack vare den strategin som Toxics Link har lyckats positionera sig som en mycket relevant tankesmedja och organisation inom området. Arbetet har uppmärksammats både i Indien och internationellt.

– De som arbetar på Toxics Link är väldigt duktiga kommunikatörer. De förklarar på ett tydligt sätt vad de vill åstadkomma och varför, säger Åsa Heijne.

För att påverka beslutsfattare backar organisationen upp sina argument med bevisbaserad forskning och ger sedan praktiskt genomförbara förslag på förändring. För att nå ut till allmänheten arbetar man med flera kanaler, som informationskampanjer, webb, publikationer och utbildningsprogram.

Exempel på frågor som Toxics Link opinionsbildat framgångsrikt kring är hanteringen av elektroniskt avfall och problemen med gifter inom industrin.

Samverkan viktig

För Toxics Link är samverkan med andra som arbetar inom samma område viktig. Organisationens chef Satish Sinha förklarar:

– Vi fungerar som kunskapsbas och stöd till andra organisationer och beslutsfattare. Syfte är att sprida information och dela erfarenheter inom våra kärnområden. Vi ser oss själva som en katalysator för förändring inom dessa områden.

Ett exempel där samverkan har lett till goda resultat är arbetet med att sprida kunskap om farorna med användning av kvicksilver inom hälsosektorn. Tack vare gemensamt arrangerade utbildningsseminarier för myndigheter har flera kommuner påbörjat processen med att avveckla användandet av kvicksilver.

Också internationellt sätter Toxics Link sin prägel på den miljöpolitiska agendan. Organisationen har ett nära samarbete med internationella nätverk inom sina områden. De har bland annat varit med och utformat internationella åtaganden för reducering av användningen av giftiga kemikalier såsom tungmetaller.

– Få miljöorganisationer från ekonomier i utveckling förutom Toxics Link har utvecklat en effektiv påverkansposition internationellt. Deras representation på den internationella miljöagendan är särskilt viktig nu när många länder i Asien ökar sin andel av den globala ekonomin – och av det globala ekologiska fotavtrycket.

Vägen framåt

Toxics Link har lyckats få fortsatt finansiering för sin verksamhet från olika håll. Bland annat har organisationen varit i framkant vad gäller att initiera samarbeten med privata företag, där en förutsättning för samarbetet är att organisationens kärnvärden inte äventyras.

– Vi kommer att fortsätta agera som en effektiv påverkansgrupp och engagera oss i nya klimatutmaningar. Vi planerar att växa som ett nav för kunskap i regionen och ambitionen är att arbeta både nationellt och globalt med frågor inom vårt kompetensområde, avslutar Satish Sinha hoppfullt.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän