India and Sweden in cooperation for safer childbirth

För att förbättra mödrahälsovården i Indien har bland annat en läroplan och guide för barnmorskelärare tagits fram och distribuerats till skolorna.

Foto: Ismail Sheikh

Resultatexempel

Indien och Sverige samarbetar för säker förlossning

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Mödradödligheten i Indien är hög. Det indiska institutet ANSWERS, Academy for Nursing Studies and Women’s Empowerment Research Studies, samarbetar med Karolinska Institutet i Stockholm för att minska mödradödligheten genom att öka indiska barnmorskors kompetens och status.
 – Vi har en medelklass i Indien som ökar, men vi har fortfarande kvinnor som lever under fattiga villkor på landsbygden. De behöver överleva sina graviditeter och förlossningar, säger Kyllike Christensson, professor i reproduktion och perinatal omvårdnad.

Kyllike Christensson arbetar på Karolinska institutet och samarbetar med den indiska parten ANSWERS i projektet ”The Midwife Strengthening Project” för att få kvinnor i fattiga miljöer i Indien att välja förlossning på sjukhus. Hon berättar att kvinnor oftast inte vill föda med professionellt stöd för att de inte har tillit till personalen och att kvaliteten brister.

– Det kanske inte är rent, det kan saknas instrument och läkemedel. Men det kan också vara att personalen inte är trevlig, uttrycker Doktor Prakasamma kritiken.

Hon leder arbetet vid ANSWERS och betonar betydelsen av att så många aktörer är med i projektet. Förutom Karolinska och ANSWERS deltar även Indian Institute of Management-Ahmedabad (IIM-A), Society of Midwives in India, Uppsala universitet samt Svenska Barnmorskeförbundet. Projektet har genomförts i fem av Indiens stater under tre år.

– Projektet har försökt åstadkomma en ändring av hur kvinnor tas emot på offentliga sjukhus, särskilt i förlossningsrummen på offentliga sjukhus, och hur barnmorskor behandlar kvinnor på ett kompetent, säkert och känsligt sätt, säger Doktor Prakasamma.

Utbildning i detta är en del av projektet. Det är också viktigt att barnmorskorna lär sig informera och samarbeta med en födande kvinna, för optimal vård. Två kvalificerade svenska barnmorskor har varit och jobbat med att öka kompetensen. Tillsammans med indiska kollegor har de besökt offentliga vårdinrättningar för att anpassa dessa till att möta kvinnornas behov.

Barnmorskan M Punyamma arbetar både ute på fältet och på vårdcentralen i Munipally. Hon har sett stora förbättringar under de fem år hon arbetat där:

– Om vi jämför resurserna under fem års tid så har de förbättrats mycket. Utbildningen var också till stor nytta. De blivande mödrarna är nöjda med våra tjänster, och de flesta av dem kommer till vårdcentralen för sin förlossning, säger hon.

Barnafödandet på sjukhus har också ökat i Medak-distriktet där projektet verkat.

- Före ANSWERS ingripande och utbildningen av barnmorskorna låg de statliga förlossningarna på så litet som 22-23 procent. Nu har vi uppnått förlossningsmålet på 24 procent i statliga institutioner. Under kommande två år planerar vi att uppnå 75–80 procents kapacitet i de statliga institutionerna, så hälsotillståndet hos mödrar och barn kommer att bli bättre, säger Doktor Rangareddy, ansvarig för hälso- och sjukvården i Medak-distriktet med 68 PHC-mottagningar och 536 underavdelningar.

Kvinnor har börjat få förtroende för hälsovården när de behandlas kunnigt och med respekt och känslighet. Och barnmorskorna har fått ökad yrkesstolthet och bättre självförtroende.

– Vi känner oss stolta när mödrarna uppskattar våra tjänster, säger Punyamma.

Samarbetet fortsätter, bland annat genom två doktorandstudier på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet, genomförda av indiska forskare från ANSWERS och Indian Institute of Management-Ahmedabad med svensk handledning. Frågeställningarna för de två doktorandprojekten är tagna direkt ur projektet, och används sedan för vidare utveckling.

Fakta

Projekt: Ett partnerskap mellan svenska och indiska institut för att förbättra hälsotillståndet hos mödrar och nyfödda genom att förbättra den vård som ges av barnmorskor i Indien.
Parter: Karolinska Institutet, Svenska Barnmorskeförbundet, Uppsala universitet, Academy of Nursing Studies and Women Empowerment Research Studies (ANSWERS), Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), och Society of Midwives India (SOMI).
Kostnad: 10 179 702.
Tidsram: 2010-05-01–2013-12-31
Resultat:

  • Aktivt påverkansarbete har lett till att stärka barnmorskors kompetens och kapacitet i Indien genom att utbildningstiden för barnmorskor förlängts från 18 till 24 månader.
  • En läroplan och guide för barnmorskelärare tagits fram och distribuerats till skolorna.
  • Flera delstater har avsatt mer medel för att bygga och renovera förlossningssalar.
  • Barnafödandet på sjukhus har också ökat i Medak-distriktet där projektet verkat – från cirka 23 procent till 54 procent av havande kvinnor föder med professionellt stöd.
  • Frågeställningar för två doktorandprojekt är tagna direkt ur projektet, och används sedan för vidare utveckling av verksamheten och i utbytet mellan Indien och Sverige.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän