Elever på en skola utanför Varanasi i Uttar Pradesh där man infört sexualundervisning.

Elever på en skola utanför Varanasi i Uttar Pradesh där man infört sexualundervisning.

Foto: Jonas Tillberg/RFSU

resultatexempel

Sexualundervisning inte självklart i Indien

Uppdaterad: 26 juni 2014

Sexualundervisning i skolan är ingen självklarhet i Indien. Ett program som stötts av Sida syftar bland annat till att ämnet kommer in på skolschemat.

Jonas Tillberg på RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har arbetat med programmet sedan starten 2003.

Ingen svensk personal har varit stationerad i Indien. Programmet har till största delen genomförts av den indiska partnern MAMTA, Health Institute for Mother and Child.

RFSU:s roll har varit att genom besök och utbildningar på plats utbyta erfarenheter och kunskap med den indiska partnern som i sin tur också besökt Sverige.

Kostnaden från 2003 till 2009 har varit 46,5 miljoner kronor.

Ungdomar undervisades om sex

Bland annat har ungdomar på landsbygden i delstaten Haryana och i Varanasi i delstaten Uttar Pradesh fått sexualundervisning i skolan.

– Vi har gjort det som ett pilotprojekt för att se vad som händer i ett samhälle när man undervisar ungdomarna. Det är en viktig kunskap eftersom så många tror att det är farligt med sexualundervisning. Då kan vi visa att det är tvärtom. Folk på den lokala nivån tycker att det är bra och ser behovet av det, säger Jonas Tillberg.

Handlar det även om homosexualitet?

– Nej, inte direkt, men det genomsyrar ändå att det finns marginaliserade grupper när det gäller den sexuella orienteringen.

En annan del av projektet har varit att skapa ett nätverk med 135 indiska organisationer som jobbar för ungdomars sexuella hälsa och rättigheter.

– De har formerat sig för att gemensamt kunna påverka politikerna. Indien har haft en tradition där undervisning och kunskap om sexualitet varit tabu och motarbetats. Idag vill många att det ska ändras. Men det är inte enkelt. Det finns ett stort politiskt och religiöst motstånd, säger Jonas Tillberg.

Delstater vägrar införa sexualundervisning

Ett mål för programmet har varit att sexualundervisning ska ingå i delstaternas läroplaner. Nationellt finns en politisk vilja för att det ska ske, men på den delstatliga nivån har många vägrat.

En annan stor del av verksamheten har handlat om att engagera lokala hälsomottagningar för att möta de behov som ungdomar har. Framförallt att unga ska känna att de är välkomna dit med sina frågor och att de kan få bra svar och bra vård.

Kan unga få preventivmedel?

– Ja, det finns tillgång till, det och till abort. Men alla vet inte om det eller kan av andra skäl inte utnyttja det. Ungas rättigheter på det här området är ofta eftersatta.

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän