Sara Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet gör experiment i laboratoriet tillsammans med Rambabu Nedunur vid JNTU, Jawaharial Nehru Tecnological University i Hyderabad.

Sara Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet gör experiment i laboratoriet tillsammans med Rambabu Nedunur vid JNTU, Jawaharial Nehru Tecnological University i Hyderabad.

Foto: Jonas Röttorp/IVL/Svenska Miljöinstitutet

Fakta

Svensk teknik ska rena indiskt avloppsvatten

Uppdaterad: 18 juni 2014

Miljötänkandet har på sina håll inte hunnit med när Indien byggt sina företagsbyar. All slags avloppsvatten, även stora mängder antibiotika från tillverkning av läkemedel, släpps ut i vattendragen.

Hyderabad är en mångmiljonstad med många industrier som ligger i delstaten Andhra Pradesh i södra Indien. Här driver IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt sedan 2008, ”Capacity building on cleaner production in the Hyderabad region”.

Sara Nilsson på IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare.

– Vi vill visa att miljö och ekonomi inte behöver finnas på varsin sida i vågskålen. Miljöhänsyn kan också ge bättre lönsamhet, säger hon.

Läkemedel i avloppsvatten

Hon tar läkemedelsrester i avloppsvattnet som exempel:

– Om man hittar rester av en läkemedelssubstans i vattnet som går till avloppsverket är det ju deras produkt som de släpper ut och det kanske inte är så ekonomiskt. Det kan då vara lönsamt att istället separera substansen från avloppsvattnet. Substansen kommer då, istället för att hamna direkt i naturen, att kunna användas i produkten.

Totalt finns 3,5 miljoner kronor avsatta för ett treårigt projekt.

Modernt samsas med omodernt

Hon säger att Indien är så stort att ”allt” finns. Det finns många väldigt moderna företag som tar miljöhänsyn, men det finns också motsatsen.

Men många industriområden är byggda med ett gemensamt avloppsreningsverk. Alla företags avloppsvatten från tillverkning kommer dit.

– Det finns inte ett reningsverk i världen som klarar av att hantera alla dessa typer av processvatten. Därför försöker vi kliva upp en nivå, till företagen, och hellre rena vattnet redan hos dem, för då kan man skräddarsy lösningar för just deras vatten.

Hur långt har ni kommit?

– Vi har valt ut ett antal olika industrier som vi har som fallstudier. Vi har börjat göra försök med olika miljötekniklösningar som pilotprojekt på de vatten de har. Målet är att vi ska ha minst tio industrier och det finns gott om dem så det har vi.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i projektet fyra indiska partner: 

– Vi hoppar att resultaten ska bli så bra att de ska sälja sig själva, när projektet är klart, säger Sara Nilsson.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetat med lösningar på miljöproblem i samhället och hos företag.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän