Sara Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet gör experiment i laboratoriet tillsammans med Rambabu Nedunur vid JNTU, Jawaharial Nehru Tecnological University i Hyderabad.

Sara Nilsson från IVL Svenska Miljöinstitutet gör experiment i laboratoriet tillsammans med Rambabu Nedunur vid JNTU, Jawaharial Nehru Tecnological University i Hyderabad.

Foto: Jonas Röttorp/IVL/Svenska Miljöinstitutet

resultatexempel

Miljösamarbete i Indien ger jobb för svenska miljöteknikföretag

Uppdaterad: 26 juni 2014

Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena avloppsvatten. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet ökar de sin kompetens och ser idag helhetslösningar på det orenade vattnet. Detta bidrar till att öppna dörren för svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den indiska marknaden.

 – Vi har arrangerat workshops för ett 50-tal industrier och har ett fördjupat samarbete med ett 20-tal. Vid fem industrier har vi redan genomfört praktiska experiment, berättar Jonas Röttorp, avdelningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet med ansvar för bland annat modellering och optimering av industriella tillverkningsprocesser.

Han säger att detta är mycket positivt för IVL och att de nu undersöker möjligheten att öppna ett kontor i Indien.

– Många svenska miljöteknikföretag kommer också att gynnas av samarbetet när det är dags för de indiska industrierna att investera i tekniska lösningar, säger han.

Många partners

I samarbetet deltar flera andra partners i Indien – CII som är den indiska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, JNTU som är ett av de tekniska universiteten i Hyderabad, miljöinstitutet EPTRI och frivilligorganisationen Gamana som driver miljödebatt i samhället.

– Konceptet med ”Cleaner produktion” som IVL arbetar med är helt nytt för oss. Det ger oss stora möjligheter att utveckla effektiviteten i processerna och i användningen av vatten i industrierna, säger Sundaresan Raghupathy, Vd för CII, Confederation of Indian Industry.

IVL satsar på att öka kunskapen om ”Cleaner production” genom att dela med sig av sina erfarenheter och demonstrera fördelarna genom experiment i textanläggningar.

– Jag ser det här som en utmärkt start för att sprida konceptet till industrier i hela Indien. Något vi gärna gör i fortsatt samarbete med IVL och andra svenska experter, och med stöd av svensk miljöteknik, fortsätter Sundaresan Raghupathy.

Forskare visar vägen

Samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och de indiska industriföretagen har sitt ursprung i en fältstudie som en student vid Göteborgs Universitet gjorde för flera år sedan. Studenten hade ett så kallat Minor Field Study-stipendium från Sida för att pröva en ny metod att testa industriellt avloppsvatten i Hyderabad.

Provtagningarna, som genomfördes tillsammans med det indiska naturvårdsverket, visade att vattnet i Hyderabad-regionen var mycket förorenat av utsläpp från läkemedelsindustrierna.

I Sverige gjorde forskare vid Göteborgs Universitet fördjupade tester som visade att vattnet, som används som dricksvatten av befolkningen, innehöll minst 21 aktiva farmaceutiska ingredienser. Forskningen pågår fortfarande i samarbete med indiska forskare och med finansiering från bland andra Sida.

– MFS-studien gjorde att de indiska myndigheterna och företagen fick upp ögonen för att de behövde mer kunskap och kompetens. Nu har vi en mycket kreativ och öppen diskussion om problem och lösningar, säger Jonas Röttorp.

Bra miljö behöver inte kosta mer

Hyderabad-regionen är ett av världens största centrum för läkemedelsproduktion. Här produceras stora mängder råsubstanser som köps upp av internationella läkemedelsbolag, även svenska, för tillverkning av mediciner. I området finns också kemi-, pappers-, och verkstadsindustrier som har problem med förorenat avloppsvatten.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som är ett fristående forskningsinstitut med staten och näringslivet som ägare, fokuserar på att effektivisera energi- och resursanvändningen och på så vis förbättra miljön. 

– Vårt uppdrag är att demonstrera att bra miljö inte alltid behöver kosta mer pengar, vilket det finns många goda exempel på. Vi trycker på kostnadseffektiviteten i att rena vattnet och återanvända det, och på så vis minska vattenanvändningen. Det är något som de indiska industrierna kan tjäna pengar på eftersom vattenkostnaden är hög, säger Jonas Röttorp.

– Vi är åtgärdsfokuserade och satsar på helhetslösningar. Men det är inte vi som levererar tekniken och det är här de svenska miljöteknikföretagen har möjligheter att komma in på marknaden, fortsätter han.

Läs mer om hur svensk teknik ska rena indiskt avloppsvatten.

Indien är ett av de sju länder där det svenska biståndet håller på att fasas ut och där det svenska engagemanget kommer att förändras. Samarbete mellan olika svenska aktörer – myndigheter, organisationer, näringsliv – och partners i landet kommer att spela en stor roll för den fortsatta utvecklingen.

Sida och andra myndigheter och organisationer stimulerar aktörssamverkan genom att underlätta kontakter, ordna möten, sprida kunskap om möjliga partners och marknader samt ge ett initialt finansiellt stöd.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän