Miljöförbättringar i Indien får återverkningar även i Sverige

Indien har mycket att lära av Sverige när det gäller att ta hand om industrins farliga avfall. Bland annat har kurser genomförts i Sverige med studiebesök på industrier, vattenreningsverk och återvinningsanläggningar.

Foto: CSE

resultatexempel

Miljöförbättringar i Indien får återverkningar även i Sverige

Uppdaterad: 19 juni 2014

Den indiska ekonomin utvecklas i en väldig fart och en av landets mest akuta utmaningar är att bekämpa den växande industrins skadliga inverkan på miljön. Ett samarbete mellan Naturvårdsverket och indiska Centre for Science and Environment (CSE) som ska leda till att de nya miljölagarna får effekt. Något som gynnar alla parter.

– Indien har en stark lagstiftning på miljöområdet. Problemet är att lagarna inte följs och att miljöinspektörerna på myndigheterna som ska kontrollera att de följs inte har tillräcklig kunskap för att implementera dem, säger Sunita Narain, generaldirektör för Centre for Science and Environment, ett välrenommerat oberoende forskningsinstitut som arbetar med miljöfrågor i Indien.

Efter att ha uppvaktat det indiska miljöministeriet fick forskningsinstitutet i uppdrag att utbilda miljöinspektörerna. De insåg att det vore värdefullt med hjälp utifrån och frågade svenska Naturvårdsverket om de var intresserade av att leda en del av utbildningen.

– Sverige ligger i framkant när det gäller miljöarbete och vi har mycket att lära av dem. Därför har det här samarbetet varit fantastiskt givande, säger Sunita Narain.

Naturvårdsverket verkar för att Sverige ska uppnå de miljömål som Riksdagen har beslutat om, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder.

– Allt mer av det vi importerar till Sverige tillverkas i länder som Indien och därför har vi också ett ansvar. Det är självklart att alla ska ha en bra miljö. Dessutom är miljöproblemen globala. De förbättringar som görs i Indien kan få återverkningar även i Sverige, säger Ylva Reinhard på Naturvårdsverket.

Sedan 2009 har Sverige och Indien en överenskommelse om att samarbeta kring miljön, där utbyte av kunskap och implementering av lagstiftning är prioriterade områden. Kurserna som Centre for Science and Environment och Naturvårdsverket anordnar passar väl in i den ambitionen.

Projektet gynnar dessutom den delen av befolkningen som lever under fattiga omständigheter, eftersom de drabbas värst av miljöproblemen, bland annat i form av förorenat dricksvatten. Dessutom tvingas de ofta arbeta under sämre förhållanden och kan därmed utsättas för mer gifter. Därför gick Sida in och finansierade samarbetet mellan Naturvårdsverket och Centre for Science and Environment.

Varje kurs har runt 25 deltagare och i maj 2013 hade cirka 110 personer genomgått utbildningarna. Planen är att ytterligare ett hundratal ska delta i olika kurser under resten av året.

Kurserna, som i huvudsak ges i Delhi, är en till fyra veckor långa och har lite olika inriktning. Naturvårdsverket ansvarar för en av veckorna under fyraveckorskursen.

Fokus ligger på hur Sverige och EU arbetar med alltifrån avfallshantering och återvinning till utsläpp från industrier och avloppsvattenrening. Olika styrmedel som lagstiftning, frivilliga styrmedel som miljömärkning och ekonomiska styrmedel som vägtullar och skatter tas också upp.

– Vi går även in på detaljnivå och går igenom hur en miljöinspektion på en fabrik kan läggas upp. Dessutom tar vi upp vad en god förvaltning och styrning innebär och pratar om vikten av likhet inför lagen, transparens, korruption och att hela systemet faller om det går att muta sig igenom en inspektion, säger Ylva Reinhard.

Naturvårdsverket lägger stor vikt vid pedagogiken och arbetar mycket med rollspel och gruppövningar.

– Det är roligt att se att de kvinnliga deltagarna är väldigt aktiva, säger Ylva Reinhard.

En av kurserna har genomförts i Sverige med studiebesök på industrier, vattenreningsverk och återvinningsanläggningar.

Sunita Narain säger att Indien har mycket att lära av Sverige när det gäller att ta hand om industrins farliga avfall och återvinna det. Att omvandla sopor till biogas är ett annat område där Sverige ligger i framkant.

– Det skulle vara väldigt användbart i Indien som har stora problem med avgaser. Allt som Sverige gör går inte att implementera i Indien, men vi kan hämta inspiration för att lösa det på vårt sätt, säger Sunita Narain.

Både Centre for Science and Environment och Naturvårdsverket tycker att samarbetet har varit väldigt givande och planerar att fortsätta med kurser i mindre skala även i framtiden.

– Det har varit fantastiskt att jobba med CSE. Våra utvärderingar visar dessutom att kursdeltagarna har lärt sig massor och att de anser att de kommer att kunna utnyttja sina nya kunskaper. Men det är svårt att förändra om man är ensam. Därför vill vi helst att flera personer från varje myndighet ska ha gått någon av kurserna, säger Ylva Reinhard.

– Än så länge kan vi bara se att kunskapsnivån har höjts. Men ge deltagarna två, tre år. Då kommer vi definitivt att se en förändring, säger Sunita Narain.

FAKTA

Projekt: Stärka, såväl tekniskt som administrativt och institutionellt, organisationen kring uppföljning av hur miljölagar följs. Bland annat implementering av miljöinspektörer.
Parter: Naturvårdsverket och Centre for Science and Environment (CSE)
Kostnad: Budgeten är 4,5 Mkr. I augusti 2013 hade 3,3 Mkr spenderats.
Svensk budget: 2,6 Mkr.
Utländsk budget: 1,9 Mkr, täcks av Sida.
Tidsram: 2012 – 2013
Resultat:

  • Över hundra indiska miljöinspektörer utbildade i modern miljöinspektion genom kurser och studiebesök i både Indien och Sverige, och ytterligare ett femtiotal miljöinspektörer kommer att utbildas under hösten.
  • Utbildningen har inkluderat frågor som avfallshantering, återvinning, avloppsrening, vattenhantering, utsläppskontroll, och råd om företagsinspektion, informationsspridning, ekonomiska styrmedel, korruption och mutor.
  • Deltagarna anser i skriftliga utvärderingar att de kommer ha användning av de nya lärdomarna i sitt arbete.
  • Miljöinspektionerna utbildar i sin tur sina kollegor och projektet leder till stärkt institutionell kapacitet i de myndigheter på delstatsnivå som är ansvariga för miljöinspektion.
  • Mycket goda relationer har etablerats mellan Naturvårdsverket och CSE och de indiska myndigheterna, och samarbetet kommer att fortsätta framöver.
 

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän