Närbild på Rajendra Singh som håller upp en karta över floden Sarsa.

Rajendra Singh grundade organisationen Tarun Bharat Sangh som arbetar för att öka tillgången till vatten i Rajasthan och övriga Indien. 2015 vann han Stockholm Water Prize för sitt arbete.

Foto: Sida, Åsa Heijne

resultatexempel

Gammal teknik sparar vatten i Rajasthan

Uppdaterad: 20 mars 2015

Rajendra Singh är ayurvedaläkaren som såg hur bristen på färskvatten underminerade människornas hälsa. Han utvecklade en gammal teknik att ta tillvara regnvatten för att höja grundvattennivåerna och grundade en organisation som får stöd av Sida. Livet har blivit bättre för människorna i Rajasthan.

För 30 år sedan var östra Rajasthan torrt. Jordbruket gick inte att försörja sig på, och mängder av unga män sökte istället sin inkomst under svåra livsvillkor i städerna. Kvinnorna, barnen och de äldre som blev kvar på landsbygden i Rajasthan fick kämpa för sin egen överlevnad. Kvinnorna fick varje dag gå flera kilometer för att hämta vatten för familjens behov -  ibland ända upp till nio kilometer. 

Den indiske Ayurveda-läkaren  Rajendra Singh bestämde sig för att göra något åt saken. På åttiotalet började han bygga så kallade johads, ett slags vallar som tvingade regnvattnet ner i jorden vilket så småningom gjorde att brunnarnas vattennivå steg, istället för att regnvattnet dunstade bort och försvann.

 - Det tog mig fyra år att bygga den första johad och det var väldigt svårt, berättar Rajendra Singh, men efter regnen 1988 stannade vattnet kvar, sjönk ner i jorden och steg i brunnarna. Jag blev helt överväldigad av att se hur tidigare torra brunnar nu fylldes med vatten.

Åkrar som inte brukats på decennier kunde därmed tas tillvara igen, och de unga männen började återvända till byarna. När man såg hur de första vallarna fungerade spred sig Rajendra Singhs metoder, som bygger på väldigt gammal teknik, och fler vallar och andra konstruktioner började byggas. Det tar mellan fem och tio år för en johad att generera synliga resultat på vattennivåer i brunnarna, vilket visar på vikten av långsiktigt arbete.

Rajendra Singh startade Tarun Bharat Sangh (TBS) - en organisation för att bättre kunna samordna arbetet med att ta tillvara vattenresurserna i Rajasthan. TBS får stöd från Sida sedan 2003, men stödet har ändrat karaktär under resans gång. I början handlade Sidas stöd om att skala upp volymen i TBS arbete. Idag finns det 10 000 Johads som tar till vara vattenresurserna i Rajasthan.

Skolbarnen får lära sig mer om vatten

Glada barn i Rajasthan.
De senaste åren har stödet till TBS  handlat om att skapa en finansiell hållbarhet i organisationen, och stärka dess egen förmåga att få in ekonomiska resurser. TBS  arbetar idag inte enbart med fysiska strukturer för att hålla regnvattnet på plats, utan det handlar lika mycket om att utbilda alla barn i att förstå värdet i vattnet och hur det ska skyddas. Under 2012 utbildades till exempel 2000 skolbarn från 50 olika skolor. I stödet till TBS ingår också utbildning av skolbarn.

 Den ökade vattentillgången och avkastningen från odlingarna har gjort att människornas inkomster stiger. Till skillnad mot tidigare äger nu befolkningen både boskap och transportfordon. Den ökade inkomsten i byarna har i sin tur lett till att fler barn nu kan gå i skolan och läs- och skrivkunnigheten har ökat.

På senare tid har TBS lyft blicken från Rajasthan och de distrikt man hittills arbetat i, för att försöka påverka hela Indiens policy för vattenfrågor. Ett konkret och mycket uppmärksammat projekt är att försöka hantera den heliga floden Ganges allvarliga förorening.

Fakta om stödet till TBS

Stödet till TBS är ett så kallat kärnstöd som har varit långsiktigt. Stödet initierades redan 1994. Under perioden 2002 – 2009 stödde Sida TBS med 16,5 miljoner kronor och under 2009 – 2013 med 4,5 miljoner kronor. Sida har haft stor betydelse för TBS verksamhet, men under senare år har TBS uppmanats och till stor del lyckats med att söka stöd från andra aktörer.
Under de två decennier som Sida har stött TBS har organisationen bidragit till ökad möjlighet för människor att leva och verka i Rajasthan, vilket påvisas i en studie av TBS effekter. Några exempel:

• höjningar i grundvattennivåerna om mellan fem och femton fot
• en upp till femtioprocentig ökad avkastning i jordbrukarnas odlingar
• ökad möjlighet att hålla boskap
• ökad sysselsättning i den lokala jordbrukssektorn
• ökad livsmedelsäkerhet och ökat näringsintag bland befolkningen

Dessutom kan man identifiera mer indirekta effekter av projektet, såsom en mellan 30- och 50-procentig ökning i antalet barn som går till skolan, där ökningen är särskilt stor bland flickor. Orsaken kan antas vara en följd av den ökade inkomstnivån och levnadsvillkoren, som i sin tur dock har ett mycket starkt samband med den förbättrade tillgången till vatten. På senare år har mycket av TBS fokus vidgats till att omfatta vattenfrågor i Indien nationellt, med uppmärksammade kampanjer om bland annat tillståndet för Ganges.

Läs mer om stödet till TBS i denna utvärdering som gjordes 2013.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän