En nybliven mor i Västbengalen, nordöstra Indien, med sitt nyfödda barn.

En mor i Västbengalen, nordöstra Indien, med sitt nyfödda barn. De som arbetar som barnmorskor har ofta för lite klinisk erfarenhet.

Foto: Parth Sanyal/Reuters/Scanpix

resultatexempel

Bättre utbildade barnmorskor ger minskad mödradödlighet

Uppdaterad: 12 augusti 2014

Varje dag dör 1 500 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning, ca 500 000 per år. I Indien ger Sida stöd till utbildning av barnmorskelärare för att ge kvinnor bättre mödrahälsa och säkrare förlossningar.

Världens länder har enats om att minska mödradödligheten med 75 procent mellan 1990 och 2015 i det femte millenniemålet. Men mödradödligheten har inte sjunkit alls i låginkomstländerna de senaste tjugo åren. Det är det enda av millenniemålen som hittills inte lett till något resultat.

Bristen på politisk vilja och effektiva insatser utsätter majoriteten av världens kvinnor för stora risker 

– Tänk dig att 1 500 av världens män i arbetsför ålder hade dött varje dag – det skulle våra makthavare aldrig acceptera. Därför är det här i första hand en demokrati- och jämställdhetsfråga, säger Kyllike Christensson.

Hon är barnmorska och professor i reproduktiv hälsa på Karolinska Institutet. I samarbete med Sida och Svenska barnmorskeförbundet ansvarar Karolinska Institutet för ett utbildningsprogram av barnmorskelärare i Indien. Här dör cirka 100 000 kvinnor varje år i samband med graviditet och förlossning.

Mödradödlighet ett mått på kvinnans värde

Samhällets syn på kvinnans värde återspeglas ofta i hur mycket ett land väljer att satsa på mödravård och säkra aborter.

– Kvinnan har fortfarande en underordnad ställning i Indien och hennes liv värderas helt enkelt inte lika högt som mannens, menar Kyllike Christensson.

I Indien finns inte några professionellt utbildade barnmorskor som kan ta hand om komplicerade förlossningar. De som arbetar som barnmorskor har ofta för lite klinisk erfarenhet och dessutom låg status bland övrig sjukvårdspersonal.

I Sidaprojektet har femton redan utbildade barnmorskelärare valts ut och vidareutbildats i Sverige och Indien. Dessa så kallade master trainers har i sin tur hittills utbildat 144 barnmorskeläare i fyra delstater och de ska sedan föra kunskapen vidare i utbildningen av barnmorskor.

Barnmorskans status måste höjas

Kyllike Christensson drar paralleller till Sverige under senare delen av 1800-talet då vår mödradödlighet sänktes kraftigt.

– Då fick vi fler professionellt utbildade barnmorskor. I varje socken skulle det finnas minst en barnmorska enligt lag. Idag är Sveriges mödradödlighet den lägsta i världen.

Enligt Kyllike Christensson finns en ambition i Indien om att nå millenniemålet om minskad mödradödlighet och man satsar framför allt på att utöka antalet förlossningar på kliniker och sjukhus. Men det räcker inte för den födande kvinnan att komma till ett sjukhus, här måste finnas utbildad personal 24 timmar om dygnet som kan hantera komplicerade förlossningar.

I projektet ingår även opinionsarbete för förbättrad mödravård och säkrare förlossningar. Samtal har framför allt förts på delstatsnivå och några delstatsregeringar har tagit över ansvaret för att driva projekten vidare. Samarbetspartnern Svenska barnmorskeförbundet arbetar också för att öka barnmorskeyrkets status och stärka det indiska barnmorskeförbundet SOMI. 

Så arbetar Sida för att minska mödradödligheten

Sida satsar 20 miljoner kronor under fyra år på utbildning av barnmorskelärare och uppbyggnad av barnmorskeförbund i Indien. Projektet finns i de fyra delstaterna Gujarat, Andhra Pradesh, Västbengalen och Tamil Nadu. Sverige satsar också 100 miljoner kronor extra ur biståndsbudgeten 2009 för att minska mödradödligheten i världen. Satsningen ska komplettera de insatser för nästan 4 miljarder som Sverige redan gör för att fler ska få tillgång till hälso- och sjukvård.

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän