indien

Utvecklingen i Indien

Uppdaterad: 9 juni 2014

Indien har en av världens snabbast växande ekonomier och en allt större medelklass. Trots framgångarna lever uppskattningsvis 40 procent eller ca 450 miljoner indier under den globala fattigdomsgränsen på 1.25 dollar om dagen.

Landet som brukar kallas världens största demokrati har över en miljard invånare varav nästan hälften är under 25 år.. De senaste 10-15 åren har landet haft en av de snabbast växande ekonomierna i världen, cirka sex procent per år sedan början av 1990-talet och med över nio procent under åren 2005 till 2008 för att sedan mattas av något. Det är främst tillväxten i IT-sektorn och andra tjänstesektorer som har imponerat på omvärlden. Indiens medelklass ökar och man uppskattar att ungefär en procent av de fattiga lyckas ta sig över fattigdomsgränsen varje år. Men den ekonomiska utvecklingen har främst gynnat dem som bor i städerna och fattigdomen är fortfarande en stor utmaning för landet.

Den snabba ekonomiska utvecklingen fördelas ojämnt mellan rika och fattiga delstater. Hälften av Indiens fattiga lever i de norra och nordöstra delstaterna, i det så kallade ”kobältet”.  De är extremt fattiga och kan jämföras med några av de fattigaste länderna i världen. Delstater i västra och södra Indien däremot, har uppnått ekonomiska och sociala nivåer fullt jämförbara med medelinkomstländer. Enligt FN:s Human Development Index 2013 ligger Indien på plats 136 av 187 länder..

Ett samhälle fullt av motsatser

Enligt lagar och regler har alla indier rätt till grundläggande utbildning och hälsovård. I praktiken förmår inte regeringen att leverera dessa rättigheter och stora grupper har inte tillgång till fungerande skolor och sjukhus. Indien har lanserat omfattande välfärdsprogram men problemet är att de inte alltid når ut till de behövande.

De största utmaningarna i Indien handlar om att bekämpa den höga förekomsten av tuberkulos och malaria samt få ned antalet undernärda barn och ungdomar. Indien har också hög mödradödlighet, vilket är ytterligare en utmaning att komma till rätta med. Samtliga dessa problem inbegriper en genusdimension eftersom de drabbar kvinnor och flickor i störst utsträckning.

Men det finns också en annan bild av Indien. Indien är världens största demokrati med ett väl utvecklat civilt samhälle. Exempel på framsteg är att läskunnigheten har gått upp och spädbarnsdödligheten har minskat. Val hålls vart femte år, och landet har ett självständigt domstolsväsende och ett utvecklat rättssystem. Trots att landet, som snarare är en kontinent, har många olika språk, religioner och kulturer har man lyckats med att hantera och lösa många allvarliga konflikter inom demokratins ramar.

De senaste åren har dock Indien plågats av korruption, uppror och terrordåd. Landet har kärnvapen och ligger sedan många år i konflikt med grannlandet Pakistan om området Kashmir.

Kraftig miljöförstöring

Den ekonomiska utvecklingen i Indien har skett utan större hänsyn till miljön och miljömedvetenheten är låg. Återkommande naturkatastrofer, främst översvämningar och torka, påverkar varje år miljontals människor. Klimatförändringar, med en snabb avsmältning av glaciärerna i Himalaya, påverkar såväl kustnära områden som tätt befolkade floddeltan i norra och östra Indien.

Eftersom Indien har en sådan stor befolkning, 1,2 miljarder människor, och en kraftigt växande ekonomi, är landet en nyckelaktör i arbetet mot de globala klimatförändringarna. Landet står idag för en signifikant del av världens utsläpp av växthusgaser. Indien riskerar samtidigt själv att drabbas allvarligt av klimatförändringarna. Miljö- och klimatfrågor hamnar allt högre upp på den politiska dagordningen i Indien och medvetenheten om betydelsen av förbättrad avfallshantering och övergång till förnyelsebara energikällor har ökat i Indien. Sverige har även spelat en viktig roll i att utveckla kontakter mellan indiska och svenska aktörer samt ökat intresset och kunskapen om svenskt kunnande och miljöteknik.

Sidas fokusområden i Indien har varit:

  • Klimat och miljö
  • Hälsovård

Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän