Mundoz är en ung journalist  i Kirgizistan, som ingår i ett projekt vars mål är att fler kvinnor syns i till exempel tv-intervjuer. Egentligen är Mundoz ett pojknamn. Hennes föräldrar ville hellre ha en pojke. Traditionen är att om en dotter får ett pojknamn föder modern en pojke nästa gång. Mundoz är nu gift med en man som tycker det är fel att hon har ett pojknamn. Därför kallar han henne Mundoza.

Fotograf Bonnie Bernström,/Språngbrädan

Mundoz är en ung journalist i Kirgizistan, som ingår i ett projekt vars mål är att fler kvinnor ska synas i till exempel tv-intervjuer. 

Jyldyz från oppositionspartiet SDPK och Lira från ett presidentstödjande parti, Erkindik, spelar boll utanför kurslokalerna i Bisjkek, Kirgizistan. Detta för att skapa laganda i ett projekt som främjar kvinnligt deltagande i partier, förvaltningar och inom medier i det centralasiatiska landet.

Fotograf Bonnie Bernström/Språngbrädan

Jyldyz från oppositionspartiet SDPK och Lira från ett presidentstödjande parti, Erkindik, spelar boll för att skapa laganda i ett projekt som främjar kvinnligt deltagande i partier, förvaltningar och inom medier i landet.

resultatexempel

Kvinnor tar plats där besluten fattas

Uppdaterad: 15 juli 2014

Sex av elva partier som deltog i ett Sidafinansierat projekt i Kirgizistan har bildat kvinnogrupper. Projektet administrerades av UNDP-kontoret i Bisjkek och genomfördes med hjälp av svenska jämställdhetskonsulter. Men ännu återstår många års arbete med jämställdhet inom partierna i Kirgizistan.

Förutom ett ökat antal kvinnor i partierna har nu nio av de elva medverkande partierna även ett jämställdhetskapitel i sina partiprogram.

Inget av de största partierna hade kvinnogrupper eller jämställdhetskapitel när projektet startade.

Fler kvinnor, mer jämställt, bättre beslut

Arbetet går ut på att öka antalet kvinnor på beslutsfattande positioner i politiken. Tanken är att utveckla partiväsendet och ge kvinnor och män lika stort politiskt inflytande. Generellt sett kan det politiska inflytandet i Kirgizistan betraktas som lågt och de allmänna valen går inte korrekt till. Korruption är ett stort problem i landet och detta speglas också i valen.

Vad som dock är positivt är den i vallagen nyinförda könskvoteringen – vart fjärde namn på vallistan i parlamentsvalen ska vara av motsatt kön. Från att det i parlamentet inte fanns några kvinnor representerade innehas nu ca 25 % av platserna i parlamentet av kvinnor. Dessa valdes in under det senaste parlamentsvalet.

Arbetet stärker politiska partier

Förutom det kommunistiska partiet har Kirgizistan inte någon lång historia av partipolitik. Detta är något som introducerades när Kirgizistan blev självständigt efter Sovjetunionens fall. Tillsammans med partimedlemmar och partiledare stöder Sida med jämställdhetsarbetet även upp själva partierna via konsultbolaget Språngbrädan. En del av detta arbete består i att se till att fler kvinnor är synliga på partiernas affischer, under intervjuer och i interntidningar. Men mycket arbete kvarstår fortfarande och vad som ska hända i framtiden är svårt att förutse.

Fler kvinnor syns i TV

Ett annat mål med projektet är att få kvinnor mer synliga i olika medier. Projektet mäter regelbundet kvinnors synlighet i statliga tv-program. Vid starten 2007 var andelen kvinnor som intervjuades i TV-nyheterna 3 procent, nu är siffran cirka 19 procent (2009).

Fortfarande är kvinnor i första hand mödrar, objekt och offer. Men andelen kvinnliga experter som intervjuas i TV ökar.

Av 100 intervjuade experter i tv-nyheterna, var 30 kvinnor, enligt en mätning nyligen.

Projekt tillsammans med UNDP och svenska jämställdhetskonsulter

  • Sida och United Nations Development Program, UNDP, i Kirgizistan arbetar för att få fler kvinnor till beslutsfattande positioner inom politiken.
  • Sida arbetar också via SIPU International inom ramen för samma projekt med att göra den statliga förvaltningen mer jämställd.
  • Projektet har pågått från 2007 till december 2009. Länkar: UNDP skriver om jämställdhetsprojektet inom partier, media och statlig förvaltning här. Läs mer om SIPU International och deras arbete i projektet här.

 


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän