Vårt arbete i Centralasien

Kirgizistan och Tadzjikistan utfasade

Uppdaterad: 4 augusti 2015

I Centralasien har Sverige samarbetat med de två fattigaste länderna, Kirgizistan och Tadzjikistan. Enligt regeringsbeslut 2008 om fokusering av det bilaterala utvecklingssamarbetet fasades samarbetet ut 2010. Sektionskansliet för utvecklingssamarbete i huvudstaden Dusjanbe i Tadzjikistan stängde den 1 augusti 2010.

Utfasningen av Sidas stöd till Centralasien är en del av beslutet att Sverige ska samarbeta med färre länder och inrikta sitt stöd främst på Afrika och icke EU-länder i Östeuropa. Tanken är dock att Sverige på andra sätt ska ha fortsatta relationer och samarbete med de länder där utvecklingssamarbetet fasas ut och aktiviteter för att främja detta har genomförts av Sida under utfasningsperioden.

Inriktning på det svenska samarbetet

Sverige började samarbeta med Kirgizistan år 1998 och Tadzjikistan år 1997. Stödet till Tadzjikistan var främst humanitärt men övergick sedan i ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Samarbetet var tänkt att bygga på erfarenheterna från tidigare samarbete med forna Sovjetrepubliker.

Samarbetet i de två länderna var inriktat på tre sektorer:
• demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
• ekonomisk utveckling, fastighetsadministration och jordbruksutveckling
• hälsa och social omsorg, särskilt primärhälsovård och stöd till utsatta barn

Sverige har fasat ut sitt samarbete men fattigdomen och ohälsan i de båda länderna är fortfarande stor. Det finns många hinder för en demokratisk styrning och för att öka respekten för mänskliga rättigheter. Starka intressen hindrar den ekonomiska utvecklingen. Reformer tar lång tid att besluta och genomföra.

Europeiska kommissionen och EU allt viktigare

Samma år som Sverige beslutade att fasa ut sitt bistånd enades Europeiska Unionen om en strategi för Centralasien. Strategin pekar ut vissa områden för ökat samarbete mellan EU och länderna i Centralasien: energi, vatten och utbildning. Flera EU-länder bedriver utvecklingssamarbete med länderna i Centralasien men den Europeiska kommissionen är den största biståndsgivaren


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän