Peer educators come together during a World AIDS Day outreach event in Kenya.

Fotograf SWHAP

Kamratutbildare träffas gemensamt under uppmärksammandet av världsaidsdagen i Kenya.

Dorothy Karungi and Gloria Nkomero are peer educators at Ericsson in Uganda.

Fotograf SWHAP

Dorothy Karungi och Gloria Nkomero är kamratutbildare på Ericsson i Uganda. Deras roll innebär att andra kan vända sig till dem i frågor om hiv eller för att få stöd.

resultatexempel

Hivförebyggande arbete ger bättre affärer

Uppdaterad: 19 juni 2014

Att ha ett program för hiv och aids på arbetsplatsen räddar liv i många av de länder som drabbats hårt av epidemin. Men det sparar även pengar för företagen genom minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. "Om den anställde mår bra, så gör företaget detsamma", säger Boitshepo Balozwi på Scania, ett av de företag i Botswana som deltar i Svenska arbetsplatsers HIV och AIDS-program.

John Mahono hade jobbat som mekaniker på Scania i Botswana i tre år när han år 2010 deltog i företagets uppmärksammande av Världsaidsdagen. John fick lyssna till när en person som levde med hiv delade med sig av sin historia, och blev då orolig eftersom han lagt märke till att hans egen hälsa försämrats det senaste året. Han bestämde sig för att utmana sin rädsla och gick för att testa sig på bolagets vårdcentral. Resultatet blev positivt.

John blev förkrossad men hade samtidigt ingen tid att tycka synd om sig själv. Genom Scania blev han erbjuden rådgivning och rekommenderades att skriva in sig i regeringens behandlingsprogram. Idag uppmanar Johan sina medarbetare att inte vara rädda för att testa sig:

– Det är inte lätt, men ju fortare du får reda på din status, desto bättre. Vi har sett så många människor dö när allt de hade behövt göra var att testa sig, påbörja behandling och överleva.

Som en del av Scanias hiv/aids-program har John fått tillgång till kostråd, vård och rådgivning. Detta hjälper honom att föra en bra diet, vilket är viktigt för att förbättra immunförsvaret.

Programmet på Scania i Botswana är en del av hiv/aids-programmet för svenska arbetsplatser (SWHAP). Initiativet till SWHAP togs gemensamt i Sydafrika av svenska näringslivets internationella råd (NIR) och fackförbundet IF Metall år 2004, och programmet får ekonomiskt stöd av Sida. Sedan dess har det utvidgats till att även omfatta Botswana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Målen för SWHAP är att de anställda ska känna till sin hiv-status, att förhindra nya infektioner och ge anställda tillgång till behandling. Detta ska uppnås med hjälp av en ökad medvetenhet, erbjudande om hiv-test och rådgivning samt tillgång till behandling. En del företag har omfattande behandlingsprogram som drivs av externa leverantörer medan andra arbetsplatser främst ger stöd med hänvisning till statliga kliniker.

SWHAP och företagen samfinansierar tillsammans programmet under tre år. Stödet fungerar som en morot och hjälper företaget att minska riskerna med att lansera ett nytt program. Efter den inledande perioden är tanken att verksamheten sedan ska drivas med företagets egen budget, efter att de insett dess lönsamhet. Hittills har inget av de företag som påbörjat programmet slutat när finansieringen från SWHAP upphört.

Spridningen av hiv och aids är inte bara en mänsklig katastrof i många afrikanska länder, det leder även till ekonomiska förluster. Såväl sjukfrånvaro som hög personalomsättning kostar företagen mycket pengar.

Företag med välinformerad arbetskraft drabbas av färre nya infektioner, vilket innebär att en del av företagen också kunnat sänka sina försäkringspremier och pensionsutbetalningar. SWHAP är också viktigt för fackföreningar. Projektet kom till efter att sydafrikanska metallarbetare hade förvarnat sina kollegor på IF Metall om att både fackliga ledare och arbetare påverkats av epidemin och att fackföreningsrörelsen var på väg att försvagas. Mmaphefo Mogoru, fackombudsman vid ABB:s IT-avdelning i Sydafrika och medlem i landets största Metallarbetarunion NUMSA, han säger att SWHAP har gjort en enorm skillnad.  

– De flesta människor i fabriken är inte välutbildade, men facket är där för att utbilda dem om hiv och aids. SWHAP har gjort människor mer ansvarsfulla, med kontroll över sina liv. För tre år sedan var människor rädda för att gå och testa sig. Nu när de ser att människor får hjälp är andelen 85 procent, säger Mmaphefo Mogory.

SWHAP Modellen bygger på samarbete mellan anställda, fackliga representanter och ledning. Tillsammans utvecklar de en policy för hur man ska hantera hiv och frågor som stigmatisering och diskriminering. En del av personalen utbildas till kamratutbildare som andra kan vända sig till med frågor om hiv eller för att få stöd. 

– Ända sedan vi började arbeta med SWHAP har människor blivit mer medvetna och mindre dömande och vi ser färre fall av människor som diskrimineras. Tidigare gömde de sig, men nu vet de att de kan fortsätta att arbeta, säger Boitshepo Balozwi affärs- och administrativ samordnare på Scania Botswana.

Fakta SWHAP:

Programmet Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) initierades år 2004 av Näringslivets Internationella Råd (NIR) och fackförbundet IF Metall.

Programmet stöds av Sida sedan år 2004 och det totala stödet tom 2012 uppgår till 78.9 miljoner kronor. Nuvarande stöd för treårsperioden 2009-2012 uppgår till 45 miljoner kronor.

2011 nådde SWHAP ut till 103 svensk-relaterade arbetsplatser och totalt 19 500 anställda deltog i programmet.

På företag som är med i SWHAP deltar i genomsnitt 70 procent av de anställda i rådgivning och testning, vilket är långt högre än de nationella genomsnitten i länderna som deltar i programmet.


Sidansvarig: Avdelningen för reform- och selektivt samarbete

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän