resultatexempel

Miljö och naturresurser

Uppdaterad: 26 juni 2014

Det regionala programmet för miljö och naturresurser har inriktat sig på regional samordning och policyutveckling och regionalt erfarenhetsutbyte kombinerat med utbildning och informationsspridning.

Samarbetspartners har varit den centralamerikanska kommissionen för miljö och utveckling (CCAD); det regionala centret för tropisk lantbruksforskning och -utbildning, CATIE; tankesmedjan PRISMA; interamerikanska utvecklingsbanken IDB med flera. Ett viktigt resultat är att anpassning till klimatförändringar har antagits som en prioriterad fråga i riktlinjerna till en ny centralamerikansk strategi för klimatförändringar.

Vidare har metoder och institutionella former för lokal förvaltning av vatten och andra naturresurser förstärkts i regionen, liksom kapacitet och harmonisering av lagstiftningen. Programmet har bidragit till att medvetenheten och den regionala kapaciteten för  katastrofriskhantering har ökat i regionen.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän