resultatexempel

Mänskliga rättigheter och demokrati

Uppdaterad: 26 juni 2014

Mänskliga rättigheter och demokrati har varit det största samarbetsområdet inom det regionala Latinamerikastödet.

Det största samarbetsområdet har varit mänskliga rättigheter och demokrati. Det har inbegripit stöd till demokratiska institutioner, skydd för mänskliga rättigheter (inklusive de ekonomiska och sociala), stärkande av det civila samhället och jämställdhetsarbete.

Mekanismerna för försvar av mänskliga rättigheter har stärkts i sex länder bland annat genom stöd till MR-ombudsmän. En ökad förståelse och kunskap om det inter-amerikanska systemet för mänskliga rättigheter har byggts upp hos journalister och det civila samhället i Latinamerika. Det civila samhället har också stärkts genom ett ökat regionalt samarbete.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän