resultatexempel

Hälsa med inriktning på sexuella rättigheter

Uppdaterad: 26 juni 2014

Hälsa är ett av samarbetsområdena inom det regionala Latinamerikastödet. Arbetet har främst varit inriktat på sexuella och reproduktiva rättigheter samt ungdomars hälsa.

Samarbetsorganisationer har varit den regionala panamerikanska delen av världshälsoorganisationen, PAHO, nätverken för kvinnors rätt till hälsa och mot könsbaserat våld, LACWHN och Path/Intercambios, samt Guttmacher Institutet. Några viktiga resultat att nämna är att regionen antagit nya strategier och policies för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter, samt en ökad harmonisering mellan regionala aktörer på hälsoområdet. De sociala välfärdssystemen i regionen har vuxit i betydelse och kapacitet genom utvecklingssmarbetet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän