resultatexempel

Forskningsstöd till nätverk och institutioner

Uppdaterad: 26 juni 2014

Inom området forskning har fem institutioner och nätverk fått stöd genom det regionala Latinamerikastödet; det latinamerikanska samhällsvetenskapliga forskningsrådet CLACSO, den mellanstatliga samhällsvetenskapliga fakulteten FLACSO, miljöekonominätverket LACEEP, nätverket för forskning om tropiska sjukdomar NeTropica, samt det centralamerikanska universitetsrådet CSUCA.

De sistnämnda får stöd för ett forskningsprogram för att förebygga och hantera naturkatastrofer som drivs tillsammans med CEPREDENAC och Uppsala Universitet. Samarbetet har resulterat i ett ökat nätverkande och koordinering mellan forskare och forskningsinstitutioner i regionen.

En rad publikationer med forskningsresultat med relevans för utveckling har publicerats på teman som fattigdom, social ojämlikhet, sociala rörelser, demokrati, gender, kultur och etnicitet. Stödet till masters- och doktorsprogram har bidragit till att öka den analytiska kapaciteten i de fattigare länderna i regionen.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän