Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra regionala program och projekt i Latinamerika och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Inom området forskning har fem institutioner och nätverk fått stöd genom det regionala Latinamerikastödet; det latinamerikanska samhällsvetenskapliga ...
  • Inom fred och säkerhet har arbetet lett till förbättrad lagstiftning mot vapenhandel, utbildning av säkerhetssektorer rörande mänskliga rättigheter samt ett ...
  • Det regionala programmet för infrastruktur och bostäder har resulterat i att ett alternativt tänkande utvecklats kring utnyttjande av mark för hållbar ...
  • Det regionala programmet för miljö och naturresurser har inriktat sig på regional samordning och policyutveckling och regionalt erfarenhetsutbyte kombinerat ...
  • Hälsa är ett av samarbetsområdena inom det regionala Latinamerikastödet. Arbetet har främst varit inriktat på sexuella och reproduktiva rättigheter samt ...
  • Mänskliga rättigheter och demokrati har varit det största samarbetsområdet inom det regionala Latinamerikastödet.