Guatemala

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

República de Guatemala/Republiken Guatemala

Huvudstad med antal invånare:

Guatemala City, drygt 3 miljoner invånare

Antal invånare:

16 342 897 (2015)

Yta:

109 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Jimmy Morales

Folkgrupper:

Omkring hälften urfolk, som inkluderar mayafolk, xinka och garifuna (afro-guatemalaner), i övrigt främst mestiser och minoriteter med europeiskt och arabiskt ursprung.

Språk:

Spanska är officiellt språk, samt 23 etno-lingvistiska grupper.

Religion:

Katolicism, protestantism, samt urfolkens trosföreställningar.

Viktigaste exportvaror:

Textil och konfektion, kaffe, socker, bananer, ädelmetall.

Medlemskap i internationella organisationer:

ACS, CAFTA, FN, IMF,  PARLACEN, WTO m fl

BNP per invånare:

 3807 USD (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,5 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

 72 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

24 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

78,3 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

93,8 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,5 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

107 (2014)

Korruptionsranking:

123 av 167 (2015)

HDI-ranking:

128 av 188 (2015)

 

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän