Colombia

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

República de Colombia/ Republiken Colombia

Huvudstad med antal invånare:

Bogotá, 7 700 000 invånare (2013)

Antal invånare:

48 228 704 (2015)

Yta:

1 141 748 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Juan Manuel Santos

Folkgrupper:

mestiser 60 %, vita 20 %, svarta
18 %, indianer 2 %

Språk:

spanska, 65 indianspråk, två
kreolspråk

Religion:

katoliker i klar majoritet,
protestanter, judar m fl

Viktigaste exportvaror:

olja, kol, kaffe, nickel, livsmedel,
textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

AUDB, FN, IMF, WTO, OAS, SELA,
Världsbanken, Andinska gemenskapen

BNP per invånare:

7 904 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

74 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

14 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

93,6 % (2011)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

91,2 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,4 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

113 (2014)

Korruptionsranking:

83 av 167 (2015)

HDI-ranking:

97 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän