Bolivia

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Estado Plurinacional de Bolivia/Mångnationella staten Bolivia

Huvudstad med antal invånare:

Sucre, 259 000 invånare och La Paz, 765 000 invånare (Folkräkning 2012)

Antal invånare:

10 496 285 (2012)

Yta:

1 098 581 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Evo Morales Ayma

Folkgrupper:

mestiser och vita 38 %, quechua 31 %, aymara 25 %, övriga indianer 6 %

Språk:

officiella språk är spanska och 36 indianspråk (varav quechua och aymara är störst)

Religion:

katoliker 78 % (ibland med inslag av
traditionella inhemska religioner), protestanter 16 %, övriga kristna 3 %, ingen religion 2,5 %, övriga 0,5 %

Viktigaste exportvaror:

naturgas, mineraler (zink, silver, tenn, guld), soja och
sojaprodukter, olja

Medlemskap i internationella organisationer:

Andinska gemenskapen, IMF, UNASUR, OAS, FN,
WTO m fl

BNP per invånare:

3 124 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

2,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

68 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

31 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

94,5 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

88,1 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,3 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

96 (2014)

Korruptionsranking:

99 av 167 (2015)

HDI-ranking:

119 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän