Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra globala program och projekt och de resultat som kommit ut av samarbetet.

 • Statistik från det Sidastödda programmet Women’s Rights Online visar att kvinnor är mindre digitalt aktiva än män och i lägre grad använder internet till att ...
 • En viktig del av EU:s bistånd är att bidra till ökad samstämmighet mellan handel och bistånd. Ett exempel på detta är arbetet mot illegal avverkning av ...
 • En genomtänkt hälsopolitik kräver goda kunskaper om landets hälsosituation. Men i många länder saknas fortfarande officiell hälsostatistik. Denna utmaning har ...
 • Ojämlikhet polariserar samhällen, motverkar demokrati och hindrar ekonomisk utveckling. Det menar FN:s forskningsinstitut om sociala utvecklingsfrågor, UNRISD. ...
 • Visste du att pappersmikroskop kan användas för att diagnosticera malaria? Eller att vattenstationer kan bli infektionsfria med hjälp av en pinne och ett ...
 • Sedan början av nittiotalet har mödra- och barnadödligheten minskat drastiskt och flera sjukdomar har trängts tillbaka. Men osynliga problem som våld mot ...
 • Småskaligt jordbruk står fortfarande för större delen av världens matproduktion. Klimatförändringar och minskad landtillgång har gjort tillgång till föda till ...
 • I många afrikanska länder är radio det nyhetsmedium varifrån flest människor hämtar sin information. Nu kan nya IT-lösningar bryta den traditionella ...
 • Tillsammans med FN-organet UNCTAD arbetar Sida för att stärka kvinnligt företagande genom ökade satsningar på IT och mobila lösningar. Även om hindren är många ...
 • Tåligare grödor, effektivare vattenanvändning, mobilappar för ultraljud och banktjänster – det finns många innovationer som kan hjälpa fattiga. Stöd till ...
 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 13