Utvecklingssamarbete med Vitryssland 2014

Uppdaterad: 26 juni 2015

Varje år redogör Sida för regeringen hur vi har använt och fördelat anslaget. Vi redovisar biståndet till varje land fördelat på ämnesområden.
Kostnader SEK
Hälsa 203 000
Utbildning 10 000
Forskning  0
Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet 41 911 000
Konflikt, fred och säkerhet 61 000
Humanitärt bistånd 0
Hållbar samhällsutveckling 0
Marknadsutveckling 22 439 000
Jord- och skogsbruk 0
Miljö 4 334 000
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 0
Övrigt 0
Totalt 68 958 000

Källa: Sida 2014.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän