Ukraina

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Republiken Ukraina/Respublika Ukrajina

Huvudstad med antal invånare:

Kiev, 2 762 000 (uppskattning 2012)

Antal invånare:

45 198 200 (2015)

Yta:

603 700 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Petro Poroshenko (2014-)

Folkgrupper:

ukrainare 78 %, ryssar 17 %, judar, vitryssar,
rumäner, moldaver, bulgarer, polacker,
ungrare, greker, tatarer m fl

Språk:

ukrainska är officiellt språk, många talar
dock bara ryska

Religion:

ortodox kristendom, grupper av unierade
grekisk-katoliker, katoliker, judar, muslimer

Viktigaste exportvaror:

kol, metaller, jordbruksprodukter

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, IMF, FN, OSS,
OSSE, PFF, WTO

BNP per invånare:

3 082 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

1,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

71 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

8 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

99,7 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

98,0 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

1,2 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

144 (2014)

Korruptionsranking:

130 av 167 (2015)

HDI-ranking:

81 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän