Turkiet

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Türkiye Cumhuriyeti/Republiken Turkiet

Huvudstad med antal invånare:

Ankara, ca 4 890 000 (2011, inkl förstäder)

Antal invånare:

78 665 830 (2015)

Yta:

779 452 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Recep Tayyip Erdoğan (2014–)

Folkgrupper:

turkar 81 %, araber 1,5 %, merparten av
de övriga är kurder

Språk:

turkiska är officiellt språk, kurdiska är
största minoritetsspråk

Religion:

islam (sunni)

Viktigaste exportvaror:

kläder, livsmedel, textilier, metallvaror,
transportutrustning

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF,
NATO, OECD, OIC, OSSE, WTO

BNP per invånare:

10 515 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,4 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

75 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

12 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

94,9 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

ingen uppgift

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

95 (2014)

Korruptionsranking:

66 av 167 (2015)

HDI-ranking:

72 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän