Serbien

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika Srbija/Republiken Serbien

Huvudstad med antal invånare:

Belgrad, 1 100 000 invånare (2012)

Antal invånare:

7 098 247 (2015)

Yta:

88 361 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Tomislav Nikolić

Folkgrupper:

serber 63 %, albaner 14 %, montenegriner 6 %,
ungrare 4 %, övriga 13 %

Språk:

serbiska, albanska och ungerska är viktigast
minoritetsspråk

Religion:

ortodox kristendom, minoriteter av katoliker
och muslimer

Viktigaste exportvaror:

järn och stål, gummi, kläder, vete, frukt och
grönsaker, metaller, elektriska apparater,
vapen och ammunition

Medlemskap i internationella organisationer:

Europarådet, FN, IMF, OSSE, PFF

BNP per invånare:

6 153 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

76 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

6 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

98,2 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99,2 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

ingen uppgift

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

122 (2014)

Korruptionsranking:

71 av 167 (2015)

HDI-ranking:

66 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän