Utvecklingssamarbete med Ryssland 2014

Publicerad: 11 juni 2009 Uppdaterad: 4 augusti 2015

Varje år redogör Sida för regeringen hur vi har använt och fördelat anslaget. Vi redovisar biståndet till varje land fördelat på ämnesområden.
Kostnader / Costs SEK
Hälsa / Health 0
Utbildning / Education  0
Forskning / Research 0
Demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet /
Democracy, Human rights & Gender equality
26 572 000
Konflikt, fred och säkerhet /
Conflict, Peace and Security
0
Humanitärt bistånd / Humanitarian aid 0
Hållbar samhällsbyggnad /
Sustainable infrastructure and services
0
Marknadsutveckling / Market development 340 000
Jord- och skogsbruk /
Agriculture and Forestry
0
Miljö / Environment 0
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning /
Budget support
0
Övrigt / Other 4 500 000
Totalt / Total 31 412 000

Källa/Source: Sidas 2014.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän