Ryssland

Publicerad: 17 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn: Rossijskaja Federatsija (Rossija)/Ryska
Federationen (Ryssland)
Huvudstad med antal invånare: Moskva, 11 843 643 invånare (2013)
Antal invånare: 144 096 812 (2015)
Yta: 17 075 000 km²
Statsskick: republik, förbundsstat
Statschef: president Vladimir Putin
Folkgrupper: 82 % ryssar, 4 % tatarer, 3 % ukrainare,
1 % tjuvasjer, basjkirer, 1 %, vitryssar
samt ytterligare ett hundratal folkslag
Språk: ryska är officiellt språk, en rad
minoritetsspråk förekommer också
däribland turkiska och finsk-ugriska språk
Religion: rysk-ortodox kristendom, minoriteter av
muslimer, judar, protestanter m fl
Viktigaste exportvaror: olja, oljeprodukter, naturgas, timmer,
trävaror, metaller, kemikalier, vapen
Medlemskap i internationella organisationer: APEC, BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF,
OSS, OSSE, PFF, Östersjöstaternas råd
BNP per invånare: 12 736 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI:* uppgift saknas
Världsbankens landkategori: Höginkomst (ej OECD-medlem)
Förväntad livslängd: 70 (2014)
Spädbarnsdödlighet: 8 av tusen födda (2015)
Läs- och skrivkunnighet: 99,7 % (2010)
Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:
97,0 % (2012)
Andel HIV-smittade bland invånare i åldern 15-49 år: uppgift saknas
Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare): 155 (2014)
Korruptionsranking: 119 av 167 (2015)
HDI-ranking: 50 av 188 (2015)

 

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän