Moldavien

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republica Moldova/Republiken Moldavien

Huvudstad med antal invånare:

Chisinau, 671 800 invånare (2013)

Antal invånare:

3 554 150 (2015)

Yta:

33 800 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Nicolae Timofti (2012-)

Folkgrupper:

moldaver 76 %, ukrainare 8,5 %, ryssar 6 %,
gagauzer 4,5 %, rumäner 2 %, bulgarer 2 %,
övriga 1 %

Språk:

moldaviska är officiellt språk, ryska är utbrett

Religion:

ortodox kristendom dominerar stort

Viktigaste exportvaror:

jordbruksprodukter, textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

BSEC, EAPC, Europarådet, FN, IMF, OSS, OSSE,
PFF, WTO

BNP per invånare:

2 239 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

5,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

71 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

14 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

99,1 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

96,5 % (2012)

Andel HIV-smittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,6 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

108 (2014)

Korruptionsranking:

103 av 169 (2015)

HDI-ranking:

107 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän