Bosnien

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Bosna i Hercegovina/Bosnien och Hercegovina

Huvudstad med antal invånare:

Sarajevo, 301 000 invånare (uppskattning 2012)

Antal invånare:

3 810 416 (2015)

Yta:

51 564 km²

Statsskick:

republik, förbundsstat 

Statschef:

Mladen Ivanić/Bakir Izetbegović/Dragan Čović (2014-)

Folkgrupper:

bosniaker 44%, bosniska serber 31%, bosniska kroater
17%, övriga (bland annat montenegriner, romer,
albaner och ukrainare) 7%

Språk:

bosniska, serbiska och kroatiska

Religion:

islam (huvudsakligen sunni), kristendom (katoliker
och serbisk-ortodoxt kristna)

Viktigaste exportvaror:

trä, papper, stål, energi

Medlemskap i internationella organisationer:

Europarådet, IMF, FN, OSSE

BNP per invånare:

4 790 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

3,4 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

76 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

6,7 av tusen födda (2011)

Läs- och skrivkunnighet:

98,2 % (2012)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

99 % (2014)

Andel HIV-smittade (bland invånare
i åldern 15-49 år)

uppgift saknas

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

91 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

85 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän