Albanien

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika ë Shqipërisë/Republiken Albanien 

Huvudstad med antal invånare:

Tirana, 418 495 invånare (2011)

Antal invånare:

2 889 167 (2015)

Yta:

28 748 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Bujar Nishani

Folkgrupper:

stor majoritet (95-98 %) albaner, minoriteter av greker,
makedonier, romer, vlacher, serber, montenegriner

Språk:

albanska (officiellt språk, huvuddialekter toskiska och
gegiska), flera minoritetsspråk, varav grekiska är störst

Religion:

islam (huvudsakligen sunni), grekisk-ortodox
kristendom, katolsk kristendom

Viktigaste exportvaror:

kläder, skor, byggmaterial, metall, fossila bränslen,
elektricitet, livsmedel

Medlemskap i internationella organisationer:

EAPC, Europarådet, FN, IMF, NATO, OIC, OSSE, PFF,
WTO, BSEC

BNP per invånare:

4 564 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

2,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

78 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

13 per tusen födslar (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

95,9 % (2008)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

95,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

uppgift saknas

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

105 (2014)

Korruptionsranking:

88 av 167 (2015)

HDI-ranking:

85 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän