Palestina

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 30 april 2015

Officiellt namn:

Palestinska myndigheten/As-Sulṭa Al-Waṭaniyyah
Al-Filasṭīniyyah

Antal invånare:

4 046 901 (2012)

Huvudstad med antal invånare:

palestinierna gör anspråk på Jerusalem som sin huvudstad, på
Västbanken fungerar Ramallah som administrativt centrum
och på Gazaremsan har Gaza stad samma funktion

Yta:

Västbanken 5 650 km² och Gaza 363 km²

Styrelseskick:

begränsat självstyre under israelisk ockupation, sedan 2007
omfattar självstyret i praktiken två enheter: Västbanken som
styrs av Fatah och Gaza som styrs av Hamas

Politisk ledning:

Rami Hamdallah (premiärminister i samförståndsregeringen)

Folkgrupper:

palestinska araber, minoritet av judar (bosättare)

Språk:

arabiska

Religion:

majoritet av muslimer, minoriteter av judar (bosättare) och kristna

Viktigaste exportvaror:

oliver, frukt, grönsaker, kalksten

Medlemskap i internationella organisationer:

den palestinska befrielserörelsen, PLO, har observatörsstatus
i FN. Palestina är erkänt som medlem i Arabförbundet, ICC och Unesco.

BNP per invånare:

1 367 US dollar (uppskattning 2009)

Biståndets andel av BNI:*

23 % (2005)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

73 (2011)

Spädbarnsdödlighet:

19,7 av tusen födda (2011)

Läs- och skrivkunnighet:

94,9 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

82 % (2011)

Andel HIV-smittade:

uppgift saknas

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

71,2 (2012)

Korruptionsrankning:

uppgift saknas

HDI-rankning:

113 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän