Resultatexempel

Lokala organisationer viktiga för demokrati

Publicerad: 12 april 2012 Uppdaterad: 17 juni 2014

Civilsamhället är en viktig aktör för politisk förändring i arabregionen. Men regionens organisationer är ofta svaga och har svårt att nå utanför storstäderna. Ett Sida-finansierat projekt ska stärka lokala gräsrotsorganisationer i deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Institut Arabe des Droits de l’Homme/Arab Institute for Human Rights (AIHR) har varit en viktig aktör under Tunisiens politiska förändringsprocess sedan revolutionen inleddes i december 2010. Med sitt projekt ”mänskliga rättigheter i hjärtat av förändring” vill de stärka gräsrotsorganisationernas roll, främst genom träning i påverkansarbete och organisationsstyrning.

 – Vår roll är att se till att mänskliga rättigheter och demokrati blir en central del av den övergångsprocess som just nu sker i Tunisien och andra länder. Vi behöver integrera alla medborgare i det arbetet, och det civila engagemanget finns där! säger Abdel Basset Ben Hassen, president för AIHR.

Han berättar att Tunisien skiljer sig från många andra länder i regionen: färdplanen mot demokrati är tydligare än i exempelvis Egypten och Libyen, och en ny konstitution håller på att utformas av den konstitutionella församlingen. Det civila samhället har en viktig och stark roll i Tunisien, ett exempel är när islamister ville introducera sharia-lagar i landets nya konstitution, men civilsamhällets organisationer fick dem att dra tillbaka förslaget.

En viktig del av AIHR:s arbete är att varje år anordna det regionala träningslägret Anabtawi. Till fjolårets Anabtawi 21 bjöds deltagare in från bland annat Marocko, Tunisien, Algeriet, Jordanien, Libanon, Syrien, Jemen och Irak. En av dem var Dhouha Jourchi, en 31-årig kvinna från Tunis som arbetar för ungdomsorganisationen ADO+. Hon har drömt om att få delta i lägret sedan hon som barn följde med sin pappa dit, och ifjol besökte hon evenemanget som representant för första gången.

 – Jag känner väl till de mänskliga rättigheterna i teorin, men jag ville veta mer om hur man kan använda dem i praktiken, och jag fick många bra exempel. Det jag framför allt tog med mig därifrån var känslan av att alla vi unga aktivister, från olika länder, kom dit för att få lära oss av varandras erfarenheter och hur vi kan jobba tillsammans. Vi grät när vi skildes som vänner efter 10 dagar, säger hon.

Dhouha Jourchi arbetar som lärare och använder dessutom en stor del av sin fritid till att lära unga att bli goda medborgare, med ett öppet sinne och en kunskap om vad medborgerliga rättigheter innebär. Bland annat genom så kallade medborgarklubbar som de driver på fritidsgårdar för ungdomar.

Genom AIHR deltar hon även i det så kallade demokratiska övergångsteam som bildades efter revolutionen. De åker runt i landet och talar med exempelvis fabriksanställda, hemmafruar, studenter och jordbrukare om vad mänskliga rättigheter innebär. Reaktionerna i byarna har varit positiva:

 – Folk säger att ” det är första gången någon talar med oss om detta, på ett enkelt språk, om våra problem och försöker att ge lösningar.” Detta var förbjudet tidigare, Ben Ali [diktatorn] sa att folk som talade om mänskliga rättigheter var emot makten och staten, säger Dhouha Jourchi.

Ett annat initiativ i AIHR:s Sida-finansierade projektet är framtagandet av ett resurscenter som alla kan ta del av, med information och erfarenheter om övergången till demokrati i arabregionens länder, liksom en databas över civilsamhällets aktörer och deras behov.

AIHR arbetar enligt principen att alltid involvera nyckelpersoner redan i början av processen. Det synsättet genomsyrade bland annat deras arbete med transitional justice, frågan om hur man hanterar de övergrepp som begåtts före och under revolutionen.

 – Vi började med att bjuda in alla inblandade; ministern för mänskliga rättigheter, domare, advokater och NGO:s. Efter några möten etablerade vi det tunisiska nätverket för övergångsrättvisa, som bland annat består av 33 viktiga organisationer i Tunisien. Dessa 33 har tillsammans med oss tagit fram ett nytt lagförslag, som vi nu försöker få beslutsfattare att anta. Arabiska institutet är en slags arena för social debatt, för att förändra saker och vara en del av den processen, säger Abdel Basset Ben Hassen.

 

Fakta om AIHR och projektet:

Institut Arabe des Droits de l’Homme/Arab Institute for Human Rights (AIHR), bildades 1989 och har förutom sitt huvudkontor i Tunis även kontor i Casablanca, Kairo och Beirut.
Institutets projekt “Human Rights at the Heart of Change: Building resources and knowledge and strengthening civil society actors’ capacities for democratic transition processes in the Arab Countries” ska stärka gräsrotsorganisationer under de pågående demokratiseringsprocesserna i Mellanöstern och Nordafrika.

Projektet pågår under en 18-månadersperiod 2011-2012 och finansieras av Sida med totalt 4 800 000 kronor. Målet är att bygga kapacitet, kunskap och starka organisationsfärdigheter hos civilsamhället för att informera och stärka den demokratiska övergångsprocessen i arabregionen.

Projektet består av tre komponenter:

1. Bygga kapacitet hos civilsamhällets organisationer och nätaktivismplattformar för övergången till demokrati.

  • Utbildning för lokala civilsamhällesorganisationer i fem länder i regionen, vilket påbörjades i Tunisien 10-13 april 2012. Prioritet ges till nybildade och lokala organisationer. Syftet med träningen dels att utbilda deltagarna om hur man praktiskt arbetar med mänskliga rättigheter (t.ex. projektplanering, resultatuppföljning), dels om projektledning (ekonomisk förvaltning, insamling av medel). Nätverkande är också en del av utbildningen.
  • Den regionala träningslägret Anabtawi 21, (som AIHR arrangerat sedan 1990), med temat mänskliga rättigheter under övergångsprocessen till demokrati. Inför evenemanget togs en e-learning modul fram på nätet, för att deltagarna skulle kunna förbereda sig. Modulen följs sedan upp med ett regionalt samordningsmöte för att omvandla kunskap till konkreta handlingsplaner. De utvalda deltagarna kommer att bjudas in till civilsamhällets plattformsmöte, för att dela erfarenheter och planera för plattformens verksamheter (kampanjer, opinionsbildning och aktiviteter för att övervaka demokratiska övergångsfrågor).
  • Utbilda medborgarjournalister i det praktiska arbetet med mänskliga rättigheter och övergång till demokrati, samt utbildning i journalistisk produktion. Främja samordning mellan dem och människorättsaktivister.

2. Bygga ett arabisk resurscentrum om övergången till demokrati

Bygga en databas om nya civilsamhällesaktörer i regionen, för ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Att användas av civilsamhället och externa aktörer med särskilt fokus på nybildade organisationer. 

3. Information till debatten och utbyte av erfarenheter om demokratiska övergångsfrågor

Stöd till diskussioner och utveckling av politiska riktlinjer för aspekter som rör de demokratiska övergångar, särskilt frågorna om sociala krav och att omfatta utsatta grupper. I samband med detta anordnar AIHR en serie regionala seminarier för att främja diskussion kring dessa frågor. Det första internationella seminariet organiserades i Tunisien den 13 - 14 juli 2011 om frågan "rättsliga och institutionella system för att bekämpa korruption". Mer än 40 internationella, regionala och lokala experter och representanter för icke-statliga organisationer deltog i seminariet. AIHR organiserade nyligen också ett "regionalt seminarium om mänskliga rättigheter och MR-utbildning prioriteringaroch utmaningar under övergångsprocessen" i Rabat i Marocko den5-7 april 2012. Mer än 150 deltagare från marockanska organisationer och utbildningsanstalter och andra arabiska länder deltog i seminariet.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän