Kvinnor deltar i en föräldrautbildning i byn Takeo i Kambodja

Kvinnor i en by deltar i en föräldrautbildning där de får lära sig vikten av hygien, näringslära och lek med barnen.

Foto: Magnus Saemundsson, Sida

Kambodja

Utvecklingen i Kambodja

Publicerad: 10 juni 2009 Uppdaterad: 9 juni 2014

Kambodja har utvecklats snabbt under det senaste decenniet. Antalet fattiga har minskat men svaga demokratiska traditioner och omfattande korruption bromsar alltjämt utvecklingen.

I perspektiv av den mörka historien är situationen i Kambodja idag positiv. Den ekonomiska tillväxten har varit snabb under hela 2000-talet och andelen fattiga har minskat kraftigt. Kambodja är formellt en demokrati och lagstiftningen möter generellt internationell standard. Men den demokratiska kulturen är svagt utvecklad. Korruptionen är utbredd, kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker och rättsväsendets brist på oberoende är ett grundläggande problem.

Kambodjas nuvarande fattigdomsstrategi, National Plan for Strategic Development (NSDP), gäller till och med 2013 och en ny femårig strategi utarbetas för närvarande. Planerna för framtiden kommer att vara inriktade på fortsatt snabb ekonomisk tillväxt, men även på sysselsättning, social service och effektiviserad förvaltning. Jordbruket förväntas fortsatt vara den viktigaste ekonomiska sektorn, men med ökad produktivitet och kopplad till en bredare industrialisering.

Den offentliga sjukvården har fortfarande stora brister. En positiv utveckling är dock att landets mödradödlighet fallit med hela 60 procent de senaste tio åren, till 206 dödsfall per 100 000 levande födda barn (2012). Det är ett viktigt trendbrott som gör att Milleniemål 5 om minskad mödradödlighet ligger inom räckhåll.

En orsak till den minskade mödradödligheten har varit att landets hälsocentraler byggts ut och fler barnmorskor utbildats. Idag finns det minst en barnmorska på var och en av landets runt 1000 hälsocentraler och de fattigaste kvinnorna erbjuds fri mödra- och förlossningsvård. Hälsocentralerna uppmuntras att ge bra graviditetsvård och locka till mödrahälsovårdsbesök genom den bonus på 15 dollar som hälsocentralerna får för varje levande barn som fötts där. Satsningar på nya vägar och broar i landet har också gjort det enklare att ta sig till hälsocentraler och sjukhus.

Även de flesta övriga Milleniemålen förväntas uppnås 2015. Vad gäller exempelvis näringsstandarden hos barn, och den miljömässiga hållbarheten är dock situationen fortfarande allvarlig.

Den låga utbildningsnivån i Kambodja utgör ett av landets största utvecklingshinder och det krävs ett långsiktigt arbete för att nå resultat. Inskrivningarna i primärskolan årskurs 1-6 har dock ökat de senaste åren, men andelen barn som fullföljer åk 7-9 har minskat.

Historien leder framåt

De många åren av krig och skräckvälde har lämnat djupa sår i landets befolkning. Den extrema vänsterrörelsen Röda Khmererna tog makten 1975 under ledning av Pol Pot och över en miljon civila dödades eller dog av svält och umbäranden. Khmererna drevs bort när landet invaderades av Vietnam 1978 och en socialistisk stat av Vietnamesisk modell bildades. Efter krigsåren var landets infrastruktur sönderslagen. Många olika insatser krävs fortfarande för att bekämpa den utbredda fattigdomen.

Sveriges fokusområden i Kambodja:

  • Mänskliga rättigheter
  • Demokratisk utveckling
  • Utbildning
  • Klimat

 

Läs mer om Sidas arbete i Kambodja


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän