Kambodja

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Preah Reacheanachakr Kampuchea/Kungariket Kambodja

Antal invånare:

15 577 899 (2015)

Huvudstad med antal invånare:

Phnom Penh, 1 700 000 invånare (uppskattning 2013)

Yta:

181 035 km²

Statsskick:

monarki, enhetsstat

Statschef:

kung Norodom Sihamoni

Folkgrupper:

khmerer 90 %, små grupper av vietnameser, kineser,
cham m fl

Språk:

khmer är officiellt språk, största minoritetsspråk är
vietnamesiska, kinesiska och cham; franska och engelska
används inom affärslivet

Religion:

theravadabuddism, små grupper av mahayanabuddister,
kristna, muslimer och anhängare av inhemska religioner

Viktigaste exportvaror:

kläder, timmer, gummi, ris, fisk, tobak

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, ASEAN, IMF,  WTO, Asiatiska utvecklingsbanken m fl

BNP per invånare:

1 095 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

5,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

68 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

25 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

73,9 % (2009)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

71,3 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,6 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

133 (2014)

Korruptionsranking:

150 av 167 (2015)

HDI-ranking:

143 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän