Irak

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

al-Jumhuria al-iraqia/Republiken Irak

Huvudstad med antal invånare:

Bagdad, 6 150 000 invånare (uppskattning 2011)

Antal invånare:

36 423 395 (2015)

Yta:

438 446 km²

Statsskick:

republik, förbundsstat

Statschef:

president Fuad Masum

Folkgrupper:

araber 78 % (varav 60 procent är shiamuslimer och 18 procent
är sunnimuslimer), kurder 18 %, övriga 4 % däribland
turkmener, assyrier och perser

Språk:

arabiska och kurdiska är officiella språk, persiska, turkiska, assyriska (arameiska) är minoritetsspråk

Religion:

islam (flest shia, men även stor grupp sunni), små minoriteter av främst kristna

Viktigaste exportvaror:

råolja, oljeprodukter

Medlemskap i internationella organisationer:

 Arabförbundet, FN, IMF, OIC, OPEC m fl

BNP per invånare:

6 420 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

0,6 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Övre medelinkomst

Förväntad livslängd:

 69 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

27 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

78,2 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

85,4 % (2012)

Andel HIV-smittade:

uppgift saknas

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

95 (2014)

Korruptionsranking:

161 av 167 (2015)

HDI-ranking:

121 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän