Bangladesh

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Gana Projatantri Bangladesh/Folkrepubliken
Bangladesh

Huvudstad med antal invånare:

Dhaka, 7 000 000 invånare (uppskattning 2013)

Antal invånare:

160 995 642 (2015)

Yta:

147 570 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Abdul Hamid

Folkgrupper:

bengaler ca 98 %, biharer ca 1 %, lokala
stammar ca 1 %

Språk:

bengali är officiellt språk, i övrigt talas bl a
urdu, engelska och tibetansk-burmesiska dialekter

Religion:

islam (flertalet sunni)

Viktigaste exportvaror:

kläder, räkor och fisk, jute, läder, te

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, IMF, OIC, SAARC, WTO m fl

BNP per invånare:

1087 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

1,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

72 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

31 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

56,8 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

84,8 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,1 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

80 (2014)

Korruptionsranking:

139 av 167 (2015)

HDI-ranking:

142 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän