Afghanistan

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Da Afghanistan islami jamhoriyat (pashto) /Jamhouri
islami-e- Afghanistan (dari) /Islamiska republiken Afghanistan

Huvudstad med antal invånare:

Kabul, 4 000 000 invånare (2014)

Antal invånare:

32 526 562 (2015)

Yta:

652 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Asraf Ghani

Folkgrupper:

De fyra största folkgrupperna är pashtuner, tadjiker, hazarar, uzbeker. Det finns även många mindre etniska grupper.

Språk:

pashto och dari är officiella språk, dessutom talas turkiska språk
som uzbekiska, turkmenska och kirgiziska

Religion:

islam (huvudsakligen sunni)

Viktigaste exportvaror:

frukt, nötter, ull, hudar, mattor, hantverksprodukter

Medlemskap i internationella organisationer:

ADB, FN, IMF, OIC, SAARC m fl

BNP per invånare:

634 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: * 

23,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

60 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

66 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

34 % (2015)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

54 % (2014)

Andel HIV-smittade (bland invånare
i åldern 15-49 år)

0,1 % (2014)

Tillgång till telefon (mobilabonnemang per 100 invånare):

75 (2014)

Korruptionsranking:

166 av 167 (2015)

HDI-ranking:

171 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 

 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän