Sydsudan

Publicerad: 4 oktober 2013 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of South Sudan/Republiken Sydsudan

Huvudstad med antal invånare:

Juba, cirka 320 000 invånare (FN-uppskattning 2015)

Antal invånare:

12 339 812 (2015)

Yta:

ca 620 000 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president Salva Kiir Mayardit (2011-)

Folkgrupper:

dinka, nuer, shilluk, minoriteter av azande,
jurchol och acholi

Språk:

engelska är officiellt språk, men samtliga lokala språk har också erkänts av centralmakten

Religion:

majoritet kristna men också många utövare av
traditionella religioner med inslag av andetro
och förfädersdyrkan

Viktigaste exportvaror:

olja

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, AU, IGAD, IMF, Världsbanken

BNP per invånare:

uppgift saknas

Biståndets andel av BNI: *

16,6 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

56 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

60 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

uppgift saknas

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

55 % (2011)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

2,7 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

25 (2014)

Korruptionsranking:

163 av 167 (2015)

HDI-ranking:

169 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän