Zimbabwe

Publicerad: 17 juni 2009 Uppdaterad: 25 januari 2016

Officiellt namn: Republiken Zimbabwe/Republic of Zimbabwe
Huvudstad med antal invånare: Harare, cirka 1 560 000 invånare (2015)
Antal invånare: 14 599 325 (2014)
Yta: 390 757 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: president Robert Mugabe
Folkgrupper: shona ca 70-80 %, ndebele ca 15-20 %, små
minoriteter av andra bantufolk, européer samt asiater
Språk: engelska, shona och ndebele är officiella språk
Religion: kristna 60-85 % (fler protestanter än katoliker),
därutöver anhängare av traditionella afrikanska
religioner, islam
Viktigaste exportvaror: tobak, bomull, guld, platina, stål och
järnlegeringar
Medlemskap i internationella organisationer: FN, WTO, AU, IMF; SADC, COMESA
BNP per invånare: 936 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI: * 5,8 % (2014)
Världsbankens landkategori: Låginkomst
Förväntad livslängd: 60 (2013)
Spädbarnsdödlighet: 47 av tusen födda (2015)
Läs- och skrivkunnighet: 96 % (2012)
Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:
67 % (2015)
Andel HIV-smittade (bland invånare i åldern 15-49 år): 16,7 % (2015)
Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):
81 (2014)
Korruptionsrankning: 150 av 167 (2015)
HDI-rankning: 155 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän