Zambia

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 1 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of Zambia/Republiken Zambia

Huvudstad med antal invånare:

Lusaka, 2 000 000 invånare (uppskattning 2014)

Antal invånare:

15 021 002 (2014)

Yta:

752 614 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Edgar Lungu (2015-)

Folkgrupper:

över 70 bantufolk varav bemba, nyanja och tonga är de största, små minoriteter av vita och asiater

Språk:

officiellt språk är engelska, sju bantuspråk har officiell status (bemba, nyanja, tonga, lozi, luvale, lunda och kaonde)

Religion:

de flesta zambier utövar kristendom med mer eller mindre tydliga inslag av
traditionella, inhemska religioner, små
minoriteter av hinduer och muslimer

Viktigaste exportvaror:

koppar, kobolt, elektricitet, cement, socker, grönsaker, snittblommor, textilier

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, FN, IMF, SADC, WTO, Samväldet, COMESA

BNP per invånare:

1 722 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

3,9 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Lägre medelinkomst

Förväntad livslängd:

58 (2013)

Spädbarnsdödlighet

56 av tusen födda (2013)

Läs- och skrivkunnighet:

71,2 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

51 % (2015)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år:

12,5 % (2013)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

67 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 168 (2015)

HDI-ranking:

139 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet  


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän