Tanzania

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania/United Republic
of Tanzania/Förenade republiken Tanzania

Huvudstad med antal invånare:

Dodoma, 411 000 invånare, Dar es Salaam, 4 400 000
invånare (uppskattning 2012)

Antal invånare:

53 470 420 (2015)

Yta:

945 090 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president John Magufuli

Folkgrupper:

bantufolk 80–85 %, därutöver arabiska, nilotiska,
kushitiska, asiatiska och europeiska minoriteter

Språk:

swahili (kiswahili) är officiellt språk, engelska är
utbrett, arabiska talas på Zanzibar och Pemba,
därutöver ett stort antal lokala språk

Religion:

kristna (ca 40%), muslimer (ca 40 %), små grupper av
anhängare av traditionella afrikanska religioner,
hinduism, buddism, bahai

Viktigaste exportvaror:

guld och andra mineraler, industriprodukter, tobak,
kaffe, bomull, cashewnötter, te, kryddor

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, IMF, FN, SADC, WTO, Samväldet, EAC

BNP per invånare:

955 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

5,6 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

65 (2014)

Spädbarnsdödlighet

35 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

73,2 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

53,2 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

5,3 % (2014)

Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

63 (2014)

Korruptionsranking:

117 av 167 (2015)

HDI-ranking:

151 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän