Rwanda

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republika y’a Rwanda/Republiken Rwanda

Huvudstad med antal invånare:

Kigali, 1 135 428 invånare (2012)

Antal invånare:

11 609 666 (2015)

Yta:

26 338 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Paul Kagame

Folkgrupper:

troligen ca 84 % hutuer, 15 % tutsier,
1 % twa (pygméer), etnisk registrering är numera förbjuden

Språk:

kinyarwanda, franska och engelska är
officiella språk; swahili vanligt inom
handel

Religion:

kristna (mestadels katoliker) ca 65 %,
utövare av traditionella religioner,
muslimer

Viktigaste exportvaror:

kaffe, te, hudar, tenn

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, AU, Alliansfria rörelsen, AfDB, COMESA,
IMF, EAC, CEPGL, Samväldet, WTO

BNP per invånare:

696 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI:*

13,3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

64 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

37 av tusen födda (2013)

Läs- och skrivkunnighet:

71,1 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

70,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

2,8 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

64 (2014)

Korruptionsranking:

44 av 167 (2015)

HDI-ranking:

163 av 186 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.


Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän