Resultatexempel

Här kan du läsa om några av våra program och projekt i Moçambique och de resultat som kommit ut av samarbetet.

  • Att slå sin fru är en allmänt accepterad form av hemmavåld i en tredjedel av hushållen i Moçambique. En ny generation av unga män som Adao Joao Paia (21 år) ...
  • Att växa upp i Moçambique är inte lätt. Två tredjedelar av Maputos befolkning är under 25 år och många av dessa ungdomar är omedvetna om hälsorisker och myter ...
  • Tack vare vattnet kan vi försörja våra familjer, berättar Margarita Losse Dzogo. Byn där hon bor ingår i det Sidastödda Pungweprogrammet, som är inriktat på ...
  • När vi har papper på vår rätt till denna marken, att den tillhör föreningen, då vet vi att biodlingarna är på vår mark och vi kan satsa. Tecla David är med i ...
  • Det är mindre fattigt här nu. Situationen har förändrats mycket sedan elen kom. I Moçambique har bara omkring 14-15 procent av hushåll el hemma. Med svenska ...
  • Människorna runt Pungwefloden är helt beroende av dess vatten. Man dricker, badar, tvättar och vattnar grödorna med det. Därför är det så viktigt att vattnet ...
  • På drygt ett år har tidningen O Pais gått från en ganska undanskymd roll till att bli Moçambiques största tidning. I botten på framgången ligger svenska pengar.
  • I Moçambiques allra nordligaste delar hittar vi Niassa-provinsen. En avlägsen region som länge varit isolerad från centralortens snabbt växande ekonomi. Med ...
  • En ny bro över Zambezifloden i centrala Moçambique har byggts med stöd från Sida. Den viktiga bron förväntas stimulera ekonomisk tillväxt i en del av landet ...