Liberia

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of Liberia/Republiken Liberia

Huvudstad med antal invånare:

Monrovia, 1 000 000 invånare (2008)

Antal invånare:

4 503 438 (2015)

Yta:

97 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Ellen Johnson Sirleaf

Folkgrupper:

kpelle 20 %, bassa 13,4 %, grebo 10 %,
Gio 8 %, Mano 8 %, Kru 6  % m fl
(uppskattning 2008)

Språk:

mande, kru (kwa) och västatlantiska
språk är de största språkgrupperna

Religion:

inhemska religioner ca 40 %, kristna
ca 40 % (vissa källor uppger så många
 som 70 % kristna), muslimer ca 20 %

Viktigaste exportvaror:

gummi, timmer, guld, diamanter

Medlemskap i internationella organisationer:

AFDB, AU, ECOWAS, IMF, FN,
Mano River Union

BNP per invånare:

458 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

44.3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

61 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

53 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

60,8 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

60,5 % (2011)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

1,2 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

73 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

177 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd.  The Development Assistance Committee,  DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän