kenya

Utvecklingen i Kenya

Uppdaterad: 21 juli 2014

Framtiden tillhör Kenya. För att landet ska förverkliga sin potential krävs dock att den politiska eliten arbetar för folket. De ekonomiska förutsättningarna finns, även om tillväxten har mattats av något.

Huvudstaden Nairobi utgör navet för den expansiva östafrikanska regionen och Afrika förväntas bli nästa stora tillväxtmarknad. Fattigdomen har minskat och förutsättningarna finns för att ännu fler av Kenyas fattiga på sikt skall kunna lyfta sig ur fattigdom. Dock återstår stora utmaningar, främst vad gäller demokratisk samhällsstyrning, men även vad gäller en rättvis fördelning av statens resurser och en mer balanserad utveckling i landet.

Den ekonomiska utvecklingen i Kenya dämpades av krisen som följde efter det senaste valet 2007, en nedgång som sedan spätts på av den globala finansiella krisen med effekter som höga olje- och matpriser samt värdeminskning av den kenyanska valutan.

Kenyas vision 2030 – för en globalt konkurrenskraftig och välmående medelinkomstnation med hög livskvalitet år 2030 – ligger till grund för landets långsiktiga plan för fattigdomsbekämpning. Sverige och Sida stödjer Kenyas utvecklingsansträngningar för att genomföra Kenya vision 2030 och arbetar för att landets egna ansträngningar ska ge synbara resultat för Kenyas fattiga.

Kenyas First Medium Term Plan 2008–2012

Kenyas Second Medium Term Plan 2013-2017

Här hittar du fler dokument och mer information om Kenyas Vision 2030

Korruption – ett stort utvecklingshinder

Bristande demokratisk samhällsstyrning, inklusive offentlig finansiell styrning, samt korruption utgör betydande hinder för utveckling och fattigdomsminskning i Kenya. Ineffektivitet och korruption i den offentliga sektorn underminerar statens ställning, skapar hinder för investeringar och utveckling. Medborgarnas möjligheter till påverkan och ansvarsutkrävande begränsas. Även om lagstiftningen mot korruption har stärkts och framsteg gjorts när det gäller korruptionsbekämpning, är korruptionen i Kenya fortsatt hög.

Sverige och Sida har därför identifierat kampen mot korruptionen som en nyckelfråga i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Tillsammans med andra givarländer stödjer Sida den kenyanska regeringens reformarbete med stöd i landets moderna och progressiva konstitution, bland annat inom rättssektorn, offentlig förvaltning och polisreformen. Sidas fokusområden i Kenya är Demokrati och mänskliga rättigheter, Urban utveckling och Naturresurser och miljö.

Historia och geografi

Det kenyanska landskapet är omväxlande och idag bor merparten av befolkningen i de bördiga högländerna. Ett drygt fyrtiotal folkslag bor i Kenya, där den största folkgruppen är kikuyu, ett jordbrukande bantufolk. Andra stora folkgrupper är luhya, luo och kamba. De flesta talar olika varianter av bantuspråk, främst swahili som tillsammans med engelskan är officiellt språk.

Majoriteten av kenyanerna är kristna, men traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll och det finns en relativt stor muslimsk minoritet.

Kenya blev självständigt 1963 från att ha varit en brittisk koloni.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän