Kenya

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 1 juli 2016

Officiellt namn: Republic of Kenya/Jamhuri ya Kenya/
Republiken Kenya
Huvudstad med antal invånare: Nairobi, 3 900 000 invånare
(uppskattning 2015)
Antal invånare: 45 545 980(2014)
Yta: 582 646 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: president Uhuru Kenyatta
Folkgrupper: kikuyu drygt 17 %, luhya 13,5 %,
kalenjin 12,6 %, luo 10,3 %, kamba 9,7 %,
övriga 36,7 % (2009)
Språk: swahili (kiswahili) och engelska är
officiellt språk; därutöver talas ett 40-tal
lokala språk
Religion: kristna 82 % (varav över hälften är
protestanter), muslimer ca 11%,
traditionella inhemska religioner 1,6%,
övriga 5,4 % (2009)
Viktigaste exportvaror: te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter,
cement, frukt, grönsaker
Medlemskap i internationella organisationer: FN, WTO, AU, ADB, COMESA, EAC, IMF,
SADC, Samväldet
BNP per invånare: 1 358 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI:* 4,4 % (2014)
Världsbankens landkategori: Lägre medelinkomst
Förväntad livslängd: 62 (2013)
Spädbarnsdödlighet: 48 av tusen födda (2013)
Läs- och skrivkunnighet: 87,4 % (2010)
Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:
61,7 % (2012)
Andel HIV-smittade: 6,0 % (2013)
Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare): 74 (2014)
Korruptionsranking: 139 av 168 (2015)
HDI-ranking: 145 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av t ex räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller t ex privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bla de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän